Utskriftsdatum: 18 September 2019

Förenklad delgivning

Förenklad delgivning

Från och med 1 maj 2019 använder miljö- och byggnadsnämnden sig av förenklad delgivning. Syftet med denna form av delgivning är att vi ska få bekräftat att du har tagit emot en viss handling, exempelvis ett beslut, utan att du behöver skicka tillbaka ett delgivningskvitto.

Du får två brev
För att miljö- och byggnadsnämnden ska vara säkra på att du fått handlingen som du ska ta del av, skickas två brev till dig. Breven skickas till din folkbokföringsadress. Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges.  Följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du kontakta miljö- och byggnadsnämnden snarast.

När är du delgiven?
Juridiskt anses du ha tagit del av handlingen två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Datumet
som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga om
du är missnöjd med beslutet. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet i det första
brevet.

Exempel:

Det första brevet med handlingen som du ska delges skickas dag 1. Ett kontrollmeddelande skickas till samma adress nästa arbetsdag. Du räknas som delgiven två veckor senare. Du har från detta datum tre veckor på dig att överklaga.

 

Tänk på detta så länge ärendet pågår
För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka.

Anmäl alltid adressändring till miljö- och byggnadsnämnden.
Det är inte alltid förenklad delgivning kommer att användas.
I vissa fall kan vi behöva delge med rekommenderat brev och mottagningsbevis.