Kontakta oss

Miljö- och byggnadsnämnden

Publicerat 01 oktober 2020

Miljö- och byggnadsnämnden (tidigare samhällsbyggnadsnämnden) består från och med 2019-01-01 av sju ledamöter med ersättare.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller plan- och byggnadsväsendet.

Miljö- och byggnadsnämnden svarar för myndighetsutövningen enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Smittskyddslagen,  samt övrig lagstiftning som styr nämndens tillsynsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt antaget reglemente ha öppna sammanträden. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandlas internt. Nämnden har antagit riktlinjer för hur deras öppna sammanträden anordnas.

Läs mer i miljö- och byggnadsnämndens reglemente under Mer information längst ner på sidan.

Protokoll

Ledamöter

Ledamöter från 2019-01-01
1. Joel Schäfer, ordförande
Mobil: 073-527 00 92
Telefon: 0485-883 39
E-post: joel.schafer@pol.borgholm.se 
2. Marie-Helen Ståhl (S)
E-post: marie-helen.stahl@pol.borgholm.se
3. Tomas Zander (C), 1:e vice ordförande
E-post: tomas.zander@pol.borgholm.se
4. Peder Svensson (C)
E-post: peder.svensson@pol.borgholm.se
5. Marcel van Luijn (M), 2:e vice ordförande
Mobil: 070-319 72 23
E-post: marcelanthonie.vanluijn@pol.borgholm.se
6. Stefan Bergman (FÖL)
E-post: LarsJohanStefan.Bergman@pol.borgholm.se
7. Torbjörn Nilsson (SD)
E-post: torbjorn.nilsson@pol.borgholm.se

 

Hoppa till innehåll