Taxor och avgifter

Kommunala avgifter som även kallas taxor reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och att hyra kommunala hallar.

Här i plusmenyn hittar du information om avgifter och taxor inom olika områden, till exempel för förskola, vård och omsorg. Sammanställningen över samtliga antagna taxor och avgifter finns längst ner på sidan under Mer information.

Taxor för respektive område