Taxor och avgifter

Kommunala avgifter som även kallas taxor reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och att hyra kommunala hallar.

Här i plusmenyn hittar du information om avgifter inom olika områden, till exempel för förskola, vård och omsorg. Sammanställningen över samtliga antagna taxor finns längst ner på sidan under Mer information.

Avgifter för respektive område

Bygga, bo, miljö

Jobb och företagande

Omsorg och stöd

Trafik, vägar och hamnar

Uppleva och göra

Utbildning och barnomsorg

Kommun och politik