Utskriftsdatum: 20 October 2021

Taxor och avgifter

13 augusti 2019

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och att hyra kommunala hallar. Här hittar du information om avgifter och taxor inom olika områden, till exempel för förskola, vård och omsorg. Sammanställningen över samtliga antagna taxor och avgifter finns längst ner på sidan under Mer information.

Bygga, bo, miljö

Avfallstaxa

Taxa för bygglov, sidan 20

Taxa för kartbeställning

Taxa för lägeskontroll och utsättning

Taxor vatten och avlopp

Överlåtelse av arrende

Jobb och företagande

Avgifter för livsmedelskontroll

Avgift för provtagning av dricksvatten

Avgifter för miljötillsyn

Avgifter för miljöfarlig verksamhet

Avgift för försäljning av tobak och e-cigaretter

Taxa för försäljning av folköl

Avgift för kunskapsprovet serveringstillstånd

Avgift och miljösanktionsvgift för köldmedier

Omsorg och stöd

Avgifter vård och omsorg

Klockargårdens dagverksamhet

Trafik, vägar och hamnar

Taxor för allmän platsmark

Taxor för grävtillstånd

Avgifter för gästhamnar

Avgifter för ställplatser

Avgift för överlåtelse av sjöbodsarrende

Avgift offentliga toaletter

Uppleva och göra

Avgift för hyra av bygdegårdar

Utbildning och barnomsorg

Avgifter barnomsorg

Avgifter kulturskolan

Hoppa till innehåll