Kontakta oss

Politiska råd och fokusfrågor

Publicerat 10 december 2013

Kommunen kan inrätta politiska råd som fungerar som samrådsorgan inför beslut. Råden bidrar till informationsutbyte mellan kommunens politiker och föreningar och olika riksorganisationer inom kommunen. För tillfället finns ett politiskt råd, pensionärsrådet. Det finns även förtroendevalda med särskilt utsedda fokusområden, folkhälsa och ungdomsfrågor.

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Kommunala pensionärsrådet består av representanter från de lokala pensionärsföreningarna, politiker och chefer i kommunen.

Rådets arbete leds av ordföranden, som är ledamot i kommunstyrelsen.

Ordförande: llko Corkovic, 0485-880 20
Skicka e-post

Sekreterare: Magda Widell, 0485-887 02
Skicka e-post

Följande föreningar är representerade:

SPF Nordöland

Karin Borgvall, 072 399 10 95
Skicka e-post

Ersättare: Reiner Fölster, 070-837 05 30
Skicka e-post

SPF Blåelden

Birgitta Lundman, 070-740 58 97
Skicka e-post

Ersättare: Marie-Louise Hallgren, 070-849 51 87
Skicka e-post

PRO Öland Norra

Erik Nyberg, 070- 552 45 53
Skicka e-post

Omtanken

Sibylla Axelsson  070-690 32 80
Skicka e-post

Ersättare: Karin Fredriksson, 073 587 18 02
Skicka e-post

Ölands demensförening

Inga-Britt Törnqvist 073-754 44 80
Skicka e-post

Ersättare: Karin Fredriksson, 073 587 18 02
Skicka e-post

Folkhälsopolitiker

Marcel van Luijn (M)

Ungdomspolitiker

Ulf Norlin (S)

Hoppa till innehåll