Politiska råd och fokusfrågor

Kommunen kan inrätta politiska råd som fungerar som samrådsorgan inför beslut. Råden bidrar till informationsutbyte mellan kommunens politiker och föreningar, näringslivet och olika riksorganisationer inom kommunen.  Det finns även förtroendevalda med särskilt utsedda fokusområden; folkhälsa och ungdomsfrågor.

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Kommunala pensionärsrådet består av representanter från de lokala pensionärsföreningarna, politiker och chefer i kommunen.

Rådets arbete leds av ordföranden, som är ledamot i kommunstyrelsen.

Ordförande: llko Corkovic, 0485-880 20
Skicka e-post

Sekreterare: Magda Widell, 0485-887 02
Skicka e-post

Följande föreningar är representerade:

SPF Nordöland

Karin Borgvall, 072 399 10 95
Skicka e-post

Ersättare: Reiner Fölster, 070-837 05 30
Skicka e-post

SPF Blåelden

Birgitta Lundman, 070-740 58 97
Skicka e-post

Ersättare: Marie-Louise Hallgren, 070-849 51 87
Skicka e-post

PRO Öland Norra

Erik Nyberg, 070- 552 45 53
Skicka e-post

Omtanken

Sibylla Axelsson  070-690 32 80
Skicka e-post

Ersättare: Karin Fredriksson, 073 587 18 02
Skicka e-post

Ölands demensförening

Inga-Britt Törnkvist 073-754 44 80
Skicka e-post

Ersättare: Karin Fredriksson, 073 587 18 02
Skicka e-post

Näringslivsråd

Näringslivsrådets huvudsakliga uppgift är att vara rådgivare till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som rör företagande, i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar. Rådet består av representanter från både näringsliv och kommun.

 Deltagare  Organisation
Näringsliv Näring
Henrik Palmgren Camping
Elisabet Angelin Transport
Anneli Nilsson (ordförande) Ölands Bank
Erica Bertilsson Mäklare
Henrik Hempel Handel
Caroline Eriksson Lantbruk
Robert Nilsson Bygg
Frida Malmquist Restaurang
 Politiker  Organ
Staffan Larsson KSAU
Ilko Corkovic KSAU
Carl Malgerud KSAU
Tjänstemän Verksamhet
Jens Odevall Kommunchef
Anders Magnusson Tillväxtchef
Markus Wertwein Ros VD Borgholm Energi
Marcus Carlsson Ölands turismorganisation

 

Folkhälsofrågor

Folkhälsopolitiker

Marcel van Luijn (M)

Ungdomsfrågor

Ungdomspolitiker

Ulf Norlin (S)