Utskriftsdatum: 29 July 2021

Politiska råd och fokusfrågor

10 december 2013

Kommunen kan inrätta politiska råd som fungerar som samrådsorgan inför beslut. Råden bidrar till informationsutbyte mellan kommunens politiker och föreningar och olika riksorganisationer inom kommunen. För tillfället finns ett politiskt råd, pensionärsrådet. Det finns även förtroendevalda med särskilt utsedda fokusområden, folkhälsa och ungdomsfrågor.

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Kommunala pensionärsrådet består av representanter från de lokala pensionärsföreningarna, politiker och chefer i kommunen.

Rådets arbete leds av ordföranden, som är ledamot i kommunstyrelsen.

Ordförande: llko Corkovic, 0485-880 20
Skicka e-post: ilko.corkovic@borgholm.se
Sekreterare: Eva Svensson, 0485-880 85
e-post: eva.svensson@borgholm.se

Följande föreningar är representerade:

SPF Nordöland Inga-Britt Goderlöv, 0485-233 44

SPF Blåelden Bo Eriksson, 0485-723 73

PRO Ölands Åkerbo Erik Nyberg, 070- 552 45 53
e-post: erik@dzv.se

PRO Köpingsvik Ola Frisk 0485-728 09
e-post:ola_frisk@yahoo.se

PRO Borgholm Ingegerd A Lindström , 0485-728 24

Omtanken Jan Persson, 0485-20413
e-post: jan.0485.20413@telia.com

Folkhälsopolitiker

Marcel van Luijn (M)

Ungdomspolitiker

Ulf Norlin (S)

Hoppa till innehåll