Politiska råd och fokusfrågor

10 december 2013

Kommunen kan inrätta politiska råd som fungerar som samrådsorgan inför beslut. Råden bidrar till informationsutbyte mellan kommunens politiker och föreningar och olika riksorganisationer inom kommunen. För tillfället finns ett politiskt råd, pensionärsrådet. Det finns även förtroendevalda med särskilt utsedda fokusområden, folkhälsa och ungdomsfrågor.

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Kommunala pensionärsrådet består av representanter från de lokala pensionärsföreningarna, politiker och chefer i kommunen.

Rådets arbete leds av ordföranden, som är ledamot i kommunstyrelsen.

Ordförande: llko Corkovic, 0485-880 20
Skicka e-post

Sekreterare: Eva Svensson, 0485-880 85
Skicka e-post

Följande föreningar är representerade:

SPF Nordöland Inga-Britt Goderlöv, 0485-233 44

SPF Blåelden Bo Eriksson, 0485-723 73

PRO Ölands Åkerbo Erik Nyberg, 070- 552 45 53
Skicka e-post

PRO Köpingsvik Ola Frisk 0485-728 09
Skicka e-post

PRO Borgholm Ingegerd A Lindström , 0485-728 24

Omtanken Eva Wahlgren, telefon 070-3151109
Skicka e-post

Folkhälsopolitiker

Marcel van Luijn (M)

Ungdomspolitiker

Ulf Norlin (S)

Hoppa till innehåll