Kontakta oss

Årsplan med budget

Publicerat 10 maj 2021

Varje år beslutar kommunfullmäktige i Borgholm om en budget för kommande år. Budgeten är den ekonomiska ram som verksamheterna ska hålla sig till. Budgeten är också ett bra riktmärke för den som vill veta hur politikerna i fullmäktige väljer att prioritera resurserna i kommunen. Innan budgeten tas arbetar kommunens tjänstemän tillsammans med politiken fram ett förslag, utifrån  de förutsättningar som råder. Dessa baseras bland annat på prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regering och andra institut.

Budgeten är ett av de viktigaste styrinstrumenten i kommunen. Här redovisar de förtroendevalda vilka satsningar de vill genomföra i kommunen under året och vad det kommer att kosta.

Budgeten innehåller mål för verksamheterna och en ekonomisk plan för tre år. Det första årets satsningar, budgetåret, finns mer utförligt beskrivet.

Här kan du läsa varifrån kommunen får sina intäkter och hur dessa fördelas ut till de olika verksamheterna i form av budgetramar. Du kan också läsa om kommunens planeringsförutsättningar i form av till exempel bostadsbyggande och befolkningsutveckling.

Av budgeten framgår vilka särskilda satsningar de förtroendevalda vill genomföra de närmaste åren. Både satsningar i form av utbyggnad av kommunal service som till exempel gator och förskolor, men också satsningar för att höja kvaliteten på verksamheten.

Årsplan med budget 2023 samt plan 2024 – 2026

Hoppa till innehåll