Kontakta oss

Årsplan med budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige i Borgholm om en budget för kommande år. Budgeten är den ekonomiska ram som verksamheterna ska hålla sig till. Budgeten är också ett bra riktmärke för den som vill veta hur politikerna i fullmäktige väljer att prioritera resurserna i kommunen. Innan budgeten tas arbetar kommunens tjänstemän tillsammans med politiken fram ett förslag, utifrån  de förutsättningar som råder. Dessa baseras bland annat på prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regering och andra institut.

En förutsättning för vilken budget som kan antas är skatteintäkterna. Den som bor i Borgholms kommun betalar 33,44 kronor i skatt för varje intjänad hundralapp, varav 21,58 kronor går till kommunen. Av kommunens skatteintäkter går den allra största delen till kärnverksamheten: utbildning, vård och omsorg.

Årsplan med budget 2024 med plan för 2025-2027

Budgeten innehåller mål för verksamheterna och en ekonomisk plan för tre år. Det första årets satsningar, budgetåret, finns mer utförligt beskrivet.

Budgeten för 2024 uppgår till 792 062 kronor, fördelad på de olika nämnderna enligt nedan:

Verksamhet Budget 2024, tusen kronor
Socialnämnd 387 185
Utbildningsnämnd 217 657
Kommunstyrelse 175 979
Miljö- och byggnadsnämnd 8 999
Revision 994
Kommunfullmäktige 895
Valnämnd 354

 

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 48,9 mkr och är fördelad på sex områden; infrastruktur, fritid och kultur, pedagogisk verksamhet, vård- och omsorg, affärsverksamhet samt övrig verksamhet.

Du kan ta del av Årsplan med budget 2024 med plan för 2025-2027 i sin helhet här nedanför.

Skip to content