Utskriftsdatum: 16 January 2021

Kommunalt partistöd

De politiska partier i Borgholms kommun som sitter med i kommunfullmäktige får ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet styrs av kommunallagen.

Partistödet används till partiernas verksamhet och regleras av kommunallagen som ger kommunfullmäktige rätt att besluta om partistödets omfattning och form. Sveriges kommuner, landsting och regioner är inte skyldiga att ge partistöd men alla gör det.

Partistöd betalas ut till alla partier som fått plats i kommunfullmäktige. Pengarna betalas ut under de år partierna är representerade i kommunfullmäktige och som längst under ett år efter det att de inte längre finns i fullmäktige.

Stödet får inte utformas så att det gynnar eller missgynnar ett parti. Det består därför av en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Exakt hur partistödet ser ut varierar mellan olika kommuner, landsting och regioner,  i Borgholms kommun består partistödet av grundstöd och mandatstöd.

Så mycket pengar får partierna i Borgholms kommun under 2020

Parti Antal mandat Grundstöd Rörligt stöd Totalt partistöd
Centerpartiet 5 14 379 kronor       24 649 kronor 39 028 kronor
Framtid Öland 4 14 379 kronor   19 719 kronor     34 098 kronor
Kristdemokraterna 1 14 379 kronor 4 930 kronor   19 308 kronor
Moderaterna 6 14 379 kronor   29 579 kronor     43 957 kronor
Ölandspartiet 2 14 379 kronor 9 860 kronor       24 238 kronor
Socialdemokraterna 12 14 379 kronor   59 158 kronor         73 536 kronor
Sverigedemokraterna 4 14 379 kronor     19 719 kronor         34 098 kronor
Vänsterpartiet 1 14 379 kronor 4 930 kronor   19 308 kronor