Kontakta oss

Kommunalt partistöd

Publicerat 05 oktober 2020

De politiska partier i Borgholms kommun som sitter med i kommunfullmäktige får ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet styrs av kommunallagen.

Partistödet används till partiernas verksamhet och regleras av kommunallagen som ger kommunfullmäktige rätt att besluta om partistödets omfattning och form. Sveriges kommuner och regioner är inte skyldiga att ge partistöd men alla gör det.

Partistöd betalas ut till alla partier som fått plats i kommunfullmäktige. Pengarna betalas ut under de år partierna är representerade i kommunfullmäktige och som längst under ett år efter det att de inte längre finns i fullmäktige.

Stödet får inte utformas så att det gynnar eller missgynnar ett parti. Det består därför av en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Exakt hur partistödet ser ut varierar mellan olika kommuner och regioner,  i Borgholms kommun består partistödet av grundstöd och mandatstöd.

Du som ska redovisa användningen ditt partis partistöd för föregående år kan göra så via vår e-tjänst som du hittar på sidan För förtroendevalda och partier.

Så mycket pengar får partierna i Borgholms kommun under 2022

Parti Prisbasbelopp Procent Mandat Totalt Grundstöd Rörligt stöd Totalt stöd 1: utbet 2:a utbet
Centerpartiet 48 300 18,34 5 44 291 15 502 26 575 42 077 21 038 21 038
Framtid Öland 48 300 18,34 4 35 433 15 502 21 260 36 762 18 381 18 381
Kristdemokraterna 48 300 18,34 1 8 858 15 502 5 315 20 817 10 408 10 408
Moderaterna 48 300 18,34 6 53 149 15 502 31 890 47 391 23 696 23 696
Ölandspartiet 2
Socialdemokraterna 48 300 18,34 12 106 299 15 502 63 779 79 281 39 641 39 641
Sverigedemokraterna 48 300 18,34 4 35 433 15 502 21 260 36 762 18 381 18 381
Vänsterpartiet 48 300 18,34 1 8 858 15 502 5 315 20 817 10 408 10 408
35 310 038 310 038 155 019 155 019

Kommunfullmäktige anser att Ölandspartiet inte styrkt att partiet är en juridisk person. Tills dess partiet gjort det betalas inte partistödet ut.

Hoppa till innehåll