Kommunalt partistöd

De politiska partier i Borgholms kommun som sitter med i kommunfullmäktige får ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet styrs av kommunallagen.

Partistödet används till partiernas verksamhet och regleras av kommunallagen som ger kommunfullmäktige rätt att besluta om partistödets omfattning och form. Sveriges kommuner och regioner är inte skyldiga att ge partistöd men alla gör det.

Representerade i kommunfullmäktige

Partistöd betalas ut till alla partier som fått plats i kommunfullmäktige. Pengarna betalas ut under de år partierna är representerade i kommunfullmäktige och som längst under ett år efter det att de inte längre finns i fullmäktige.

Stödet får inte utformas så att det gynnar eller missgynnar ett parti. Det består därför av en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Exakt hur partistödet ser ut varierar mellan olika kommuner och regioner,  i Borgholms kommun består partistödet av grundstöd och mandatstöd.

Du som ska redovisa användningen ditt partis partistöd för föregående år kan göra så via vår e-tjänst som du hittar på sidan För förtroendevalda och partier.

Så mycket pengar får partierna i Borgholms kommun 2023

Parti Prisbasbelopp Procent Mandat Totalt Grundstöd Rörligt stöd Totalt stöd 1: utbet 2:a utbet
Centerpartiet 52 500 18,34 3 28 886 19 257 17 331 36 588 18 294 18 294
Framtid Öland 52 500 18,34 3 28 886 19 257 17 331 36 588 18 294 18 294
Kristdemokraterna 52 500 18,34 1 9 629 19 257 5 777 25 034 12 517 12 517
Moderaterna 52 500 18,34 6 57 771 19 257 34 663 53 920 26 960 26 960
Socialdemokraterna 52 500 18,34 16 154 056 19 257 92 434 111 691 55 845 55 845
Sverigedemokraterna 52 500 18,34 4 38 514 19 257 23 108 42 365 21 183 21 183
Vänsterpartiet 52 500 18,34 2 19 257 19 257 11 554 30 811 15 406 15 406
35 336 998 336 998 168 499 168 499