Utskriftsdatum: 28 January 2022

Kommunalt partistöd

05 oktober 2020

De politiska partier i Borgholms kommun som sitter med i kommunfullmäktige får ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet styrs av kommunallagen.

Partistödet används till partiernas verksamhet och regleras av kommunallagen som ger kommunfullmäktige rätt att besluta om partistödets omfattning och form. Sveriges kommuner, landsting och regioner är inte skyldiga att ge partistöd men alla gör det.

Partistöd betalas ut till alla partier som fått plats i kommunfullmäktige. Pengarna betalas ut under de år partierna är representerade i kommunfullmäktige och som längst under ett år efter det att de inte längre finns i fullmäktige.

Stödet får inte utformas så att det gynnar eller missgynnar ett parti. Det består därför av en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Exakt hur partistödet ser ut varierar mellan olika kommuner, landsting och regioner,  i Borgholms kommun består partistödet av grundstöd och mandatstöd.

Så mycket pengar får partierna i Borgholms kommun under 2021

Parti Antal mandat Grundstöd Rörligt stöd Totalt partistöd
Centerpartiet 5 15 277 kronor       26 190 kronor 41 467 kronor
Framtid Öland 4 15 277 kronor   20 952 kronor     36 229 kronor
Kristdemokraterna 1 15 277 kronor 5 238 kronor   20 515 kronor
Moderaterna 6 15 277 kronor   31 427 kronor     46 705 kronor
Ölandspartiet 2 7 638,5010 kronor 5 238 kronor       12877  kronor
Socialdemokraterna 12 15 277 kronor   62 855 kronor         78 132 kronor
Sverigedemokraterna 4 15 277 kronor     20 952 kronor         36 229 kronor
Vänsterpartiet 1 15 277 kronor 5 238 kronor   20 515 kronor

 

Hoppa till innehåll