Utskriftsdatum: 19 October 2019

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter används för administration av tjänsterna av Borgholms kommuns tjänster och varor, profilering samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Genom din beställning eller ansökan hos Borgholms kommun blir du kund hos kommunen. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning/ansökan. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Borgholms kommun om du inte godtar denna behandling av personuppgifter.

Borgholms kommun vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du har fyllt i rutan i formuläret om din e-post, har du samtyckt till att dina personuppgifter används även för detta ändamål.

Dina uppgifter kommer att hanteras av personal som är kunnig i  dataskyddsförordningen (2016/679) och som är behjälplig vid vår kommunikation med dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Vi kommer endast att behandla uppgifterna i enhet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Borgholms kommun kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund.  Därefter kommer de att sparas så länge olika lagkrav, exempelvis bokföringslagen, plan- och bygglagen med mera, kräver det.

Behandlingen av dina personuppgifter i Borgholms kommuns kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet/ansökan, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss exempelvis av dina uppgifter för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina ansökningar.

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få ut ett registerutdrag om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Borgholm kommuns verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig till förvaltningen/nämnden. Skicka din begäran till:

Borgholms kommun
(Nämnden som är ansvarig för just din begäran)
Box 52
387 21 Borgholm

Om du vill veta mer om GDPR och den nya lagen hittar du här en film om GDPR på en minut; https://www.youtube.com/watch?v=Oba-E3B2ebo&feature=youtu.be

Här hittar du frågor och svar om GDPR som Sveriges kommuner och landstings har samlat ihop; https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/fragorochsvaromgdpr.14973.html