Miljö- och hållbarhetsberedningens protokoll

Protokoll från Miljö- och hållbarhetsberedningen hittar du i plusmenyn nedan. Miljö- och hållbarhetsberedningen bevakar och bereder frågor som rör miljö och hållbarhet.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll som är äldre kontakta respektive förvaltning.

Ta del av miljö- och hållbarhetsberedningens protokoll: