Kontakta oss

Protokoll

På sidorna i menyn kan du navigera bland protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och dess utskott.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sammanträder en gång varje månad, med undantag för juli månad. Hur ofta övriga nämnder sammanträder kan variera. Vanligtvis sammanträder de en gång i månaden med undantag för juni.

Protokoll från sammanträden publiceras när det har justerats, senast två veckor efter att sammanträdet ägt rum.

Skip to content