Kontakta oss

Begravningsombud

Publicerat 10 december 2013

Enligt bestämmelser i begravningslagen ska länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I Borgholms kommun är Henrik Linnarsson begravningsombud.

Bland annat ska ombudet

  • få tillgång till samtliga församlingshandlingar som avser begravningsverksamheten
  • ha rätt att närvara, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden i församlingen, när frågor om begravningsverksamheten behandlas
  • kontrollera att samråd sker vid anläggning m.m. av begravningsplats och verka för att församlingen samråder även i övrigt med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • underrätta Länsstyrelsen om det finns anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten

Vidare gäller beträffande begravningsombuden

  • att ett ombud kan utses för flera församlingar
  • att de helst bör stå utanför kyrkligt aktiva kretsar och utanför kyrkopolitikernas krets men att hinder inte finns mot att vara medlem av Svenska Kyrkan
  • att ombudens huvudarbete kommer att utgöras av årlig granskning av församlingarnas räkenskaper då det gäller begravningsväsendet samt att delta i sammanträden där begravningsväsendet behandlas
  • att ombuden kan svara för viss rådgivning till personer som står utanför kyrkan och saknar kunskap om hur begravningsväsendet är uppbyggt och fungerar
  • att de bör ha kunskap om och förståelse för olika religioner och dessas begravningsseder samt god kompetens i ekonomiska och administrativa frågor.

Borgerlig begravningsofficiant förmedlas av begravningsentreprenörerna i kommunen.

Hoppa till innehåll