Kontakta oss

Begravningsombud

Enligt bestämmelser i begravningslagen ska länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Bland annat ska ombudet

  • få tillgång till samtliga församlingshandlingar som avser begravningsverksamheten
  • ha rätt att närvara, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden i församlingen, när frågor om begravningsverksamheten blir  behandlade
  • kontrollera att samråd sker vid anläggning m.m. av begravningsplats och verka för att församlingen samråder även i övrigt med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • underrätta Länsstyrelsen om det finns anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten

Vidare gäller beträffande begravningsombuden

  • att ett ombud kan bli utsatt för flera församlingar
  • att de helst bör stå utanför kyrkligt aktiva kretsar och utanför kyrkopolitikernas krets. Men hinder finns inte mot att vara medlem av Svenska Kyrkan
  • att huvudarbetet för ett ombud kommer vara en årlig granskning av församlingarnas räkenskaper då det gäller begravningsväsendet. Och att delta i sammanträden där begravningsväsendet behandlas
  • att ombuden kan svara för viss rådgivning till personer som står utanför kyrkan och saknar kunskap om hur begravningsväsendet är uppbyggt och fungerar
  • att de bör ha kunskap om och förståelse för olika religioner och dessas begravningsseder samt god kompetens i ekonomiska och administrativa frågor.

Borgerlig begravningsofficiant blir förmedlad av begravningsentreprenörerna i kommunen.

Skip to content