Kontakta oss

Vilken hjälp erbjuder socialtjänsten?

Publicerat 09 november 2022

Socialtjänsten kan ge dig råd, stöd och hjälp genom samtal eller vidare behandling och skydd vid behov.
Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess. Stödet är kostnadsfritt.

Socialtjänsten ger stöd till:

  • dig som är barn och har sett och upplevt våld i familjen
  • dig som har svårt att hantera din ilska och aggression
  • dig som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld
  • dig som är eller tidigare har varit utsatt för våld eller hot av någon närstående
  • dig som är anhörig eller vän som är orolig för någon som är utsatt för våld och/eller använder våld i nära relation
  • dig som är eller har varit utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

 

Kontakta socialtjänstens vuxenenhet, telefon: 0485-880 85
Be att få tala med socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation.

Hoppa till innehåll