Kontakta oss

För dig som är utsatt för våld

Känner du dig rädd och hotad, kontrollerad och isolerad?
Har du blivit slagen, våldtagen eller utsatt för sexuella övergrepp?
Eller är du utsatt för någon annan form av våld? Se Olika former av våld.

Vi vet att våld påverkar ditt liv och hälsa under lång tid. Det finns hjälp att få.

Socialtjänsten kan erbjuda stödsamtal och behandling, ekonomiskt bistånd och skyddat boende.
Kontakta socialtjänsten så får du information om vilken typ av hjälp som kan vara aktuell för just dig.
Du behöver inte ha gjort polisanmälan för att få hjälp.

 

Kontakta socialtjänstens vuxenenhet, telefon: 0485-880 85
Be att få tala med socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation.

Skip to content