Utskriftsdatum: 10 April 2020

Dialog och synpunkter – påverka din kommun!

Som medborgare i Borgholms kommun kan du på olika sätt påverka det som händer i kommunen. Vart fjärde år är det val till riksdag, kommun och landsting. Då kan du nyttja din rösträtt och på så sätt vara med och påverka vilka som ska styra kommunen.

Mellan valen finns andra alternativ att påverka det som händer i kommunen:

Synpunkter och klagomål
Du kan framföra synpunkter på vårt bemötande, vårt förhållningssätt eller hur vi i kommunen utför våra tjänster. Genom dina synpunkter och klagomål kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet och rätta till eventuella misstag. Klicka på ”e-tjänster” längst upp på sidan för att komma till ”lämna synpunkt”.

Medborgarförslag
Alla som är folkbokförda i Borgholms kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige om frågor som kommunen ansvarar för. Läs mer om medborgarförslag här.

Kontakta en politiker
Vill du veta vad politikerna tycker i ett visst ärende kan du kontakta dem och ställa dina frågor. Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i kommunfullmäktige och de olika nämnderna via denna sida.

Kontakta kommunens servicecenter
Har du allmänna frågor om kommunens service och tjänster kan du kontakta servicecentret, du ser kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Delta i medborgarundersökningar
Genom att delta i de medborgarundersökningar kommunen gör med jämna mellanrum kan du tala om vad du tycker om kommunen och dess verksamheter. Frågorna i undersökningen handlar t.ex. om hur du ser på din kommun som en plats att bo på, vad du tycker om skolan, äldreomsorgen, gator och vägar med mera.

Överklaga beslut
Om du inte är nöjd med ett myndighetsbeslut som kommunen har fattat och som gäller dig, kan du överklaga beslutet till kommunen. Övriga kommunala beslut har du rätt att överklaga om du är medlem i kommunen, det vill säga om du är folkbokförd eller äger fastighet i kommunen. Du ska då skicka din överklagan till förvaltningsrätten i Växjö.