Kontakta oss

Index A-Ö

Publicerat 21 november 2013

Adoption
Adresser, gatunamn och lägenheter
Aktiviteter för seniorer
Aktivitetsområdet Mejeriviken
Aktivitetsparker och utegym
Akupunktur
Akut hjälp, kontakt
Akuta psykiska problem
Allemansrätten
Allmänna handlingar
Alternativ till våld , ATV
Anhörigstöd
Annika Eriksson: ”Öland är min plats på jorden” 
Anordna parkering
Anslagstavla
Ansök eller säg upp plats
Ansökan om ekonomiskt bistånd
Använda avfall för anläggningsändamål
Arbeta som vikarie i skola och förskola
Arbetslöshet
Arbetsmarknadsenheten, AME
Arkiv och släktforskning
Arrangemangsbidrag
Arrenden
Att ansöka om serveringstillstånd
Att gifta sig
Att lämna anbud
Att starta och driva företag
Att söka planbesked
Attefallshus
Attefallstakkupa
Attefallstillbyggnad
Avfall
Avgifter bygglov och anmälan 2023
Avgifter och regler
Avgifter och regler för barnomsorgen
Avlopp
Avlösarservice i hemmet
Badhus
Badplatser
Balans och hälsa
Barn- och elevhälsa
Barnahus
Bastu
Begravningsombud
Bekämpningsmedel
Bestämmelser om ledighet
Betyg och bedömning
Bibliotek i Borgholms kommun
Bidrag från Allmänna arvsfonden
Bidrag till föreningsägda samlingslokaler
Bilda förening
Bildarkiv
Bilen
Biografer, film
Björkviken, Köpingsvik
Blå gården
Boendemiljö
Boendestöd
Boka hall eller idrottsanläggning
Borgholm-Köpingsvik
Borgholms hamn
Borgholms koloniträdgård
Borgholms ställplats (Sunset)
Bostad med särskild service
Bostadsanpassning
Bostadsförsörjning
Bostadstillägg
Bostäder och arrenden
Brandfarlig och explosiv vara
Brandskydd
Brottsförebyggande arbete
Budget- och skuldrådgivning
Budget- och skuldrådgivning
Buller
Bygg- och rivningsavfall
Bygga nytt bostadshus
Bygga nytt, ändra eller riva
Bygga, bo och miljö
Byggklara tomter
Bygglovsprocessen
Bygglovstest
Byggprojekt
Byggtermer, ordlista
Byxelkrok ställplats
Byxelkroks hamn
Byxelkroksområdet
Båten och hamnen
Böda hamn
Böda ställplats
Cisterner
Corona/covid-19
Cykel- och vandringsleder
Daglig verksamhet
Dataintrång 12 december 2022
Deponi
Detaljplan för Borgholm 11:42 ”Ekbacka”
Detaljplan för Byxelkrok 1:1 m.fl. Byxelkroks hamn
Detaljplan för del av Borgholm 8:63 med flera, Rosenfors
Detaljplan för del av Knäppinge 10:1, biogasanläggning
Detaljplan för Horn 1:131, Lammet och grisen
Detaljplan för Klinta 5:15
Detaljplan för Legenäs 1:39
Detaljplan för Lofta 2:2 m.fl.
Detaljplan för Stenninge 2:10 (gamla ICA-tomten)
Detaljplan för Stora Rör 2:1 med flera
Detaljplan för Yttre hamnen i Borgholm
Detaljplan Kolstad 39:33 m.fl.
Detaljplaner
Detaljplaner och översiktsplan
Din hemberedskap
Djupviksområdet
Djur och lantbruk
Djur och skadedjur
Djurhållning
Dricksvatten
Driftbidrag
Drop in-bröllop och drive in-vigsel
Dödsfall, dödsboanmälan och begravning
Egenkontroll lantbruk
Egenkontroll livsmedel
Eget dricksvatten
Ekbacka korttidsboende
Ekbacka vård- och omsorgsboende
Ekonomi
Ekonomiavdelningen
Ekonomiskt bistånd
Elavbrott
Elda ute
Eldstäder
Elevhälsans medicinska insats (EMI)
En aktiv fritid
Energi och uppvärmning
Engagera dig för integration
Enkät om pandemins effekter
Enskilt avlopp
Exempel på undersida
Exempel på undersida
Exempel på undersida
Faderskap
Faktura - kund
Fakturor - leverantör
Familj, barn och ungdom
Familjehem
Familjen Hiort lämnade Stockholm för Öland och stortrivs
Familjen Lindholm/Olsson hittade sin drömgård i Runsten
Familjerådgivning
Fasadändring
Fastighetsägares ansvar för sanering av PCB
Feriearbeta i Borgholms kommun
Fettavskiljare
Fiber och bredband
Fjärrvärme
Fladdermöss
Flytta hit
Folkets hus och bygdegårdar
Folkhälsa
Folkhälsa
Folköl
Fonder och bidrag
Forum Borgholm
Fotvård
Friggebod
Fritidsbanken
Fritidsgårdar
Fritidshem
Frågor och svar - detaljplanering
Frågor och svar - översiktsplanering
Frågor och svar om barnomsorg och förskola
Från Hollywood till Borgholm: ”Öland är en otrolig plats att bo på”
Fukt och mögel
Fyrverkerier
Färdtjänst/riksfärdtjänst
För barn och unga
För dig som är utsatt för våld
För förtroendevalda och partier
Fördjupningar av översiktsplanen
Förebyggande teamet
Föreningar och föreningsliv
Föreningsbidrag
Förenklad delgivning
Företagsregister
Förhandsbesked
Förskola och barnomsorg
Förskoleklass
Förskolor
Försäkring
Försäljning av receptfria läkemedel
Förvaltningar
Förvärva lantbruk
Garage och carport
Gator och vägar
Gatubelysning
GDPR föreningar
Genomförda vattenvårdsprojekt
God man, förvaltare, förmyndare
Google Translate
Grafisk profil
Granskningsrapporter
Grillplatser
Grundskola
Grundskolor
Grundsärskola
Gruppbostäder
Gräva och schakta
Gymnasiesärskola
Gymnasium
Gymnastiksalar
Gågatuperiod Borgholm
Går'n
Gällande detaljplaner
Gärdslösa förskola
Gärdslösa skola
Gästboenden
Hamnar
Handlingar du behöver lämna in
Handläggning och tidsfrister
Hantering av gödsel
Hantering av personuppgifter
Har du använt våld?
Hasselbacken, Köpingsvik
Hedersrelaterat våld och förtryck
Hemsjukvård
Hemtjänst
Hitta hyresbostad
Hjälp i hemmet
Hot och våld
HR (Personal och lön)
Hudvård och nagelskulptering
Hur kan jag överklaga ett beslut?
Hushållet
Hygienisk verksamhet
Hållbar utveckling
Hårvård/frisör
Häckar och buskage
Häst
Höns
Hörselpedagog
Idrott, motion och friluftsliv
Idrottsplatser
Idrottsskolan Borgholm
Index A-Ö
Inkomna e-förslag och medborgarförslag
Inkomstbegrepp
Inomhustemperatur
Integration
Investeringsbidrag för föreningar
IT-avdelningen
Jobb och företagande
Jobba hos oss
Juridisk hjälp
Kallelser och mötestider
Kartbeställning
Kartor och lantmäteri
Kemikalier
Klimatet
Kommun och politik
Kommunalt dricksvatten
Kommunalt partistöd
Kommunarkivet
Kommunen som arbetsgivare
Kommunens organisation
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges arbetsgång
Kommunfullmäktiges protokoll
Kommunkarta
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsstaben
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts protokoll
Kommunstyrelsens protokoll
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll
Kompostering
Konstgräsplaner
Konsumentvägledning
Kontakta oss
Kontaktperson
Korttidsvistelse
Kriget i Ukraina
Krisberedskap
Krisinformation
Krisledning och krisstöd
Krisledningsnämndens protokoll
Krisstöd
Kråkbacken, Södvik
Kräver det lov eller anmälan?
Kultur i skolan
Kultur och kulturupplevelser
Kultur- och hembygdsföreningar
Kulturlänkar
Kulturpris
Kulturskola
Kunskapsprovet - serveringstillstånd
Kurator
Kvinnojour och mansjour
Kårehamn
Kårehamn ställplats
Kärnenergiberedskap
Köldmedier
Köpings skola, Köpingsvik
Laddstolpar
Language
Lantbruk
Latrinkompostering
Ledsagarservice
Lekplatser
Lekplatser och utegym
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedelsinformation och märkning
Livsmedelskontroll
Lokalhyresbidrag
Lokalt aktivitetsstöd
Lotsen
Lotteri
Lov och ledigheter
Luften utomhus
Lägeskontroll och utsättning
Lärplattform
Lärvux
Löttorps tätort med nära omgivningar
Magnetfält
Mark och lokaler
Markanvisning
Marklov
Massage, naprapati, sjukgymnast m.m.
Matförgiftning
Matsedel
Medborgardialog
Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS
Miljö i skolan
Miljö- och byggnadsavdelningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll
Miljö- och hållbarhetsberedningens protokoll
Miljö- och hälsoskydd
Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet
Miljötillsyn på lantbruk
Missbruk
Missbruk
Misstanke om barn som far illa
Modersmålsundervisning
Mur, plank, staket
Möt våra medarbetare
Mötesplatser för alla
Nabbelund ställplats
Nabbelunds hamn
Natur och allemansrätt på Öland
Naturvårdsprojekt
Nedgrävning av häst
Nedgrävning av häst
Nedskräpning
Notarius Publicus och kundombudsman för Bixia
Ny skola och bibliotek i Löttorp
Nya verksamhetsområden
Nya ölänningar: Nebyat Haile
Nyhetsarkiv
Nytt särskilt boende på Ekbacka
Nämnder
Näringslivsråd
Nätverk och samarbeten
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Offentliga toaletter
Olika former av våld
Olika typer av serveringstillstånd
Om kakor (cookies) på hemsidan
Om webbplatsen
Omsorg och stöd
Omsorg om funktionsnedsatta
Omsorgsboende för äldre
Ormar
Padelbana
Padelbanor
Parkering
Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta
PCB
Personlig assistans
Personligt ombud
Piercing
Planprocessen
Politik och demokrati
Politiska råd och fokusfrågor
Pontibus
Pool och pooltak
Praktik och arbetsträning
Prao - Praktik i skolan
Press och informationsmaterial
Pressbilder
Pressmeddelanden
Projekt för integration
Projektbidrag
Protokoll
Psykolog
Pågående detaljplaner
Påverka din kommun - lämna e-förslag
Radon
Registrering av livsmedelsverksamhet
Rehabilitering
Renhållning och snöröjning
Res till och från Borgholms kommun
Resultat livsmedelskontroller
Revisorer
Rida i naturen
Rivning av byggnad
Runstens förskola
Råd vid vattenbrist
Rådgivning och stöd - starta eget
Rådgivning och stöd i Löttorp
Räddningstjänsten Sydost
Rälla förskola
Rälla skola
Rälla, Stora Rör och Ekerum
Rökfria miljöer
Samhällets krisberedskap
SAMSAS, Aktivitetssamordnare
Sandhorvan, Böda
Sandvik ställplats
Sandviks hamn
Sanering av PCB
Sekretess
Sekretess och tystnadsplikt
Seniorinformation
Seniorservice
Serveringstillstånd
Serveringstillstånd
Sitemap
Sjukvård
Sjöbodar
Skadedjur och skyddsjakt
SKAL - samverkan skola och arbetsliv
Skattekollen
Skogsbrynet, Borgholm
Skolans inom- och utomhusmiljö
Skolbibliotek
Skolfoto och skolkataloger
Skolskjuts
Skräpplockardagarna
Skyddsrum
Skyltar och gatupratare
Slottsgården
Slottsskolan, Borgholm
Sniglar
Sniglar
Snöröjning
Snöskador
Sociala medier och tryckt material
Socialförvaltningen
Socialjour
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämndens protokoll
Socialpsykiatri
Solarium
Soldalens vård- och omsorgsboende
Solfångare och solcellspaneler
Solstrålen, Borgholm, fristående förskola
Solvändan, Löttorp
Sommarlov 2023
Sophämtning
Sotning
Specialpedagog
Specialpedagog - tal och kommunikation
Specialskola
Sporthallar
Starta en ny livsmedelsverksamhet
Stora Rörs hamn
Strandskydd
Strandstädning
Strömgårdens vård- och omsorgsboende
Studie- och yrkesvägledning
Studieförbundsbidrag
Styrdokument
Ställplatser för husbilar
Stöd till funktionsnedsatta
Störande fåglar
Störande lukter
Svenska för invandrare, SFI
Syn- och hörselnedsättning
Systematiskt brandskyddsarbete
Så fungerar flyktingmottagningen
Så styrs kommunen
Säker och trygg förening
Särskola
Söker du personal?
Söker du personal?
Taxor och avgifter
Tekniska avdelningen
Telefonsupport för digitala vård- och omsorgstjänster
Temperatur och drag
Tennis, klättring, boule och bowls
Testsida
Tidsbegränsade tillstånd enskilt avlopp
Tillbyggnad
Tillbyggnad på Gärdslösa skola
Tillfällig vistelse
Tillgänglighetsrapport
Tillstånd, regler och tillsyn
Tillväxtavdelningen
Tobak och liknande produkter
Torg och allmänna platser
Torghandel
Trafik och trafiksäkerhet
Trafik, vägar och hamnar
Trafikutredning Stora Rör
Transport av avfall
Trygghetslarm
Träd
Träffpunkt för personer med demensdiagnos
Träffpunkt PRIO
Träffpunkt PRIO
Träffpunkter
Träffpunkter för pensionärer
Turism, att besöka Öland
Tyck till
Ung i Borgholm
Upphandling och inköp
Uppleva och göra
Upplåtelse av allmän plats
Uppvärmning
Utbildning och barnomsorg
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens protokoll
Utfart
Utflyktstips
Utredning av din ansökan
Utsidan
Utvecklingssamtal
Vackra platser för vigsel
Vad är en detaljplan
Val
Val av skola, anvisad plats
Valnämndens protokoll
Vatten och avlopp
Vattenskyddsområde
Vattentemperatur
Vattenvård
Vedeldning
Ventilation
Verksamhetsavfall
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar
Verksamhetsbidrag till sociala föreningar
Verksamhetsområden VA
Vigselförrättare Borgholms kommun
Viktoriaskolan, Borgholm
Vilda djur
Vildsvin
Vilken hjälp erbjuder socialtjänsten?
Villor och flerfamiljshus
Vindkraft
Visselblåsarfunktion
Vuxenutbildning
Vårdnad, boende, umgänge
Vägarbeten
Vägbidrag
Vägen till arbete
Välkommen till Borgholms kommun
Vänorter
Värmepump
Växthus, uterum, inglasning
Webbsändningar
Åkerbohemmets vård- och omsorgsboende
Åkerboskolan, Löttorp
Årsplan med budget
Årsredovisning
Återbruket
Återvinning och avfall
Äldreveckan
Är du barn och ungdom som upplever våld i ditt hem?
Ärendets gång och handlingar
Ölands Kommunalförbund
Ölandsglöd
Öppen förskola
Öppenvård
Överklagan
Översiktsplanering

Hoppa till innehåll