Utskriftsdatum: 10 April 2020

Elektroniska fakturor

Borgholms kommun inför nu elektronisk handel (e-handel). Avtal har tecknats med Visma och systemet  som kommer att användas heter Proceedo. För leverantör innebär detta att kommunen  inte längre från och med sista februari 2019 inte kommer att ta emot pappersfakturor. På detta vis minskas pappershanteringen  vilket effektiviserar hanteringen, både för kund och kommun. Det minskar också risken för att kommunen som inköpare inte betalar sina leverantörer i tid.

Viktigt att tänka på
Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor för fakturor som inkommer till oss. Samtliga fakturor som skickas till oss ska innehålla sexsiffriga referensnummer. Till exempel 731101. Personen som beställer varor eller tjänster från er ska uppge referensnummer.

Ny fakturalag
Leverantörer till offentlig sektor blir skyldiga att fakturera elektroniskt vid inköp som görs från 1 april 2019. Det elektroniska format som då ska användas är PEPPOL BIS Billing 3.0 eller annat avtalat format (som till exempel Svefaktura 1.0 eller Svefaktura BIS 5A 2.0). Läs mer om fakturaformaten här.

Olika fakturaalternativ
Det finns flera olika sätt att skicka E-faktura och Proceedo är anslutet till följande operatörer, vilket gör att specifik anslutning inte krävs:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Creditflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Danske Bank, Handelsbanken, Swedbank)
  • Peppol
  • Expert system (Fakturaportal)
  • Evry
  • Visma SPCS

Kontakta den leverantör som ni har idag, alternativt önskar ha, för mer information.

I dagsläget kan ni ansluta direkt mot Borgholms kommun via SVE-faktura: SVE-faktura är standard för enkel e-faktura. Vill ni ansluta via SVE-faktura kontaktar ni oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Efter 1 mars 2019 finns följande alternativ:

Anslutning till oss via PEPPOL. Borgholms kommuns PEPPOLID är 0007:2120000795, Borgholm Energi ABs PEPPOLID är 0007:5565277455

Från och med 1 mars 2019 kommer vi att erbjuda alla leverantörer som inte har möjlighet att använda någon av ovanstående lösningar ett alternativ. Leverantörsportalen i Proceedo är kostnadsfri. I portalen lägger ni manuellt in fakturorna och bifogar eventuella fakturafiler från ert bokföringssystem. Om ni vill ha tillgång till leverantörsportalen kontaktar ni oss, se kontaktinformation längst ner på sidan.