Utskriftsdatum: 18 September 2020

Elektroniska fakturor

Borgholms kommun har infört e-handel, elektronisk handel. Systemet  som vi använder heter Proceedo. För leverantörer innebär det att kommunen  inte längre tar emot pappersfakturor.

På det här sättet minskas pappershanteringen, vilket effektiviserar hanteringen, både för kund och kommun. Det minskar också risken för att kommunen som inköpare inte betalar sina leverantörer i tid.

Viktigt att tänka på

Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor för fakturor som inkommer till oss. Samtliga fakturor som skickas till oss ska innehålla sexsiffriga referensnummer. Till exempel 731101. Personen som beställer varor eller tjänster från er ska uppge referensnummer.

Ny fakturalag

Leverantörer till offentlig sektor blir skyldiga att fakturera elektroniskt vid inköp som görs från 1 april 2019. Det elektroniska format som då ska användas är PEPPOL BIS Billing 3.0 eller annat avtalat format (som till exempel Svefaktura 1.0 eller Svefaktura BIS 5A 2.0).

Olika fakturaalternativ

Det finns flera olika sätt att skicka E-faktura och Proceedo är anslutet till följande operatörer, vilket gör att specifik anslutning inte krävs:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Creditflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Danske Bank, Handelsbanken, Swedbank)
  • Peppol
  • Expert system (Fakturaportal)
  • Evry
  • Visma SPCS

Kontakta den leverantör som ni har idag, alternativt önskar ha, för mer information.

I dagsläget kan ni ansluta direkt mot Borgholms kommun via SVE-faktura: SVE-faktura är standard för enkel e-faktura. Vill ni ansluta via SVE-faktura kontaktar ni oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Anslutning till oss via PEPPOL. Borgholms kommuns PEPPOLID är 0007:2120000795, Borgholm Energi AB:s PEPPOLID är 0007:5565277455

De leverantörer som inte har möjlighet att använda någon av ovanstående lösningar kan i leverantörsportalen i Proceedo manuellt lägga in fakturorna och bifoga eventuella fakturafiler från ert bokföringssystem. Det är kostnadsfritt att använda leverantörsportalen. Om ni vill ha tillgång till leverantörsportalen kontaktar ni oss, se kontaktinformation längst ner på sidan.