Utskriftsdatum: 04 July 2020

Mötestider

På rull-listen nedan hittar du mötestider från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott samt utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden.

Kommunfullmäktige sammanträder i Tingssalen, Stadshuset Borgholm.

Sammanträdestider 2020

Mötestider


  Senast uppdaterad: 23 juni 2020