Kontakta oss

Påverka din kommun – lämna e-förslag

Publicerat 10 december 2013

Sedan 2004 har medborgarna i Borgholms kommun haft möjlighet att lämna förslag till beslut direkt till kommunfullmäktige i form av medborgarförslag. Medborgarförslagen gjordes om till e-förslag för att förenkla för invånare att lämna förslag. Dessutom kan invånare rösta på andras förslag vilket ger ett större underlag för kommunfullmäktige att fatta beslut.

Vad kan e-förslaget handla om?

Ett e-förslag ska beröra en fråga som kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om. Du kan lämna förslag kring allt som rör kommunal verksamhet men du får inte ta upp olika ämnen i samma e-förslag. Då måste du istället skriva mer än ett förslag. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Vem kan lämna e-förslag?

Alla privatpersoner som är folkbokförda i Borgholms kommun har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag. På detta sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Ta chansen och delta i kommunens utveckling.

När e-förslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.

Hur lämnar jag mitt e-förslag?

Om du inte har möjlighet att lämna ditt förslag digitalt kan du besöka servicecenter i stadshuset i Borgholm eller få hjälp på kommunens bibliotek.

Vem kan lämna förslag?

Personer som är folkbokförda i Borgholms kommun (detta inkluderar ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt) eller personer som äger fastighet inom kommungränsen. Förslag kan även lämnas via en blankett. Kommunen lägger sedan ut ditt förslag som e-förslag på hemsidan.

När behandlas mitt e-förslag?

E-förslag ligger ute för röstning under 3 månader. Om fler än 25 av medborgarna röstar på e-förslaget skickas det vidare till lämplig nämnd eller styrelse för beredning. Efter beredning skickas e-förslaget till kommunfullmäktige för beslut. Länk till e-förslag hittar du under mer information nedan. Du får besked när ditt e-förslag behandlas av kommunfullmäktige och nämnd. Den som väckt ett e-förslag har rätt att yttra sig både vid sammanträdet när e-förslaget anmäls och vid beslut. Det bör inte ta längre än ett år från det att någon lämnar ett förslag tills beslut/ställningstagande beslutats. Kommunfullmäktige har beslutat om möjligheten att överlämna e-förslaget till styrelse eller annan nämnd för ställningstagande och beslut. Ställningstagande och eventuellt beslut redovisas sedan till kommunfullmäktige.

Hoppa till innehåll