Kontakta oss

Påverka din kommun – lämna e-förslag

Sedan 2004 har medborgarna i Borgholms kommun haft möjlighet att lämna förslag till beslut direkt till kommunfullmäktige i form av medborgarförslag. Medborgarförslagen gjordes om till e-förslag för att förenkla för invånare att lämna förslag. Dessutom kan invånare rösta på andras förslag vilket ger ett större underlag för kommunfullmäktige att fatta beslut.

Vad kan e-förslaget handla om?

Ett e-förslag ska beröra en fråga som kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om. Du kan lämna förslag kring allt som rör kommunal verksamhet men du får inte ta upp olika ämnen i samma e-förslag. Då måste du istället skriva mer än ett förslag. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Vem kan lämna e-förslag?

Alla privatpersoner som är folkbokförda i Borgholms kommun har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag. På detta sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Ta chansen och delta i kommunens utveckling.

När e-förslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.

Hur lämnar jag mitt e-förslag?

Om du inte har möjlighet att lämna ditt förslag digitalt kan du besöka servicecenter i stadshuset i Borgholm eller få hjälp på kommunens bibliotek.

Inkomna e-förslag

Klicka ur ”röstning pågår” för att se tidigare förslag.

Här hittar du e-förslag som kommit in

Vem kan lämna förslag?

Personer som är folkbokförda i Borgholms kommun, inklusive ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt samt personer som äger fastighet inom kommungränsen. Kommunen lägger sedan ut ditt förslag som e-förslag på hemsidan.

Vem får rösta?

Endast de personer som är folkbokförda i Borgholms kommun får rösta. Legitimering via BankID. Åldersgräns 18 år. E-förslag signeras digitalt. Detta kan även göras på ett av kommunens bibliotek, där personal kan vara behjälplig.

Rösta på e-förslag här

Vad ska förslag handla om?

Ett e-förslag ska beröra en fråga som kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om.

Vad händer sedan?

E-förslag ligger ute för röstning under en månad. Det är upp till dig som lämnar ett e-förslag att skapa engagemang kring ditt förslag och uppmana övriga kommunmedborgare att rösta. Om fler än 25 röstar på e-förslaget skickas det vidare till lämplig nämnd eller styrelse för beredning. Efter beredning skickas e-förslaget till kommunfullmäktige för beslut.

Skip to content