Utskriftsdatum: 17 December 2017

Hemtjänst

Borgholms kommun verkar för att äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Därför ska människor ges möjlighet att bo kvar i sina hem, även om detta medför att det uppstår ett stort behov av vård och omsorg.

När du bor kvar hemma kan du ansöka om hjälp av hemtjänsten. Hemtjänsten ger stöd och hjälp i det dagliga livet så att äldre och funktionshindrade kan bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten tar fasta på vad den enskilda klarar av och kompletterar sedan med olika typer av hemtjänstinsatser. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad.

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt boende.
Från och med december 2014 kan företag ansöka om att få bedriva hemtjänst inom kommunen.
Mer information finns till höger.

Hemtjänstinsatserna behovsprövas individuellt av biståndshandläggarna. De träffas säkrast 08.00-09.30.

Biståndhandläggare:
Norr
Persnäs-Källa-Högby-Böda-bostäder för äldre i Borgholm och Löttorp
Yvonne Sunesson, tel 0485-886 84
Skicka e-post

Mellersta
Köping-Löt-Alböke-Föra-Egby-Bredsätra-Gärdslösa-Långlöt-Runsten-Högsrum-Räpplinge och bostäder för äldre i Köpingsvik
Jessica Hultman, tel 0485-886 10
Skicka e-post

Beatrice Karlsson, tel 0485-886 88
Skicka e-post

Centrum
Borgholm
Louise Jönsson, tel 0485-886 87
Skicka e-post

Beatrice Karlsson, tel 0485-886 88
Skicka e-post

För uppgifter om avgifter för hemtjänst kontakta:
Avgiftshandläggare:
Therese Åhlander, tel 0485-880 95
Skicka e-post

Annelie Kjellin tel. 0485- 882 85
Skicka e-post

Enhetschef: Träffas säkrast 08.30-09-30
Hemtjänsten Norr
Löttorp-Källa-Persnäs.
Enhetschef Elisabeth Karlsson, tel 0485-882 26
Skicka e-post

Böda och nattpatrullen norr
Enhetschef Monika Selldén, tel 0485-882 72
Skicka e-post

Hemtjänsten Mellersta
Köping-Löt-Alböke-Föra-Egby-Bredsätra
Enhetschef Kerstin Mösch Magnusson, tel 0485-881 84
Skicka e-post

Gärdslösa-Långlöt-Runsten-Räpplinge-Högsrum
Enhetschef Ida Nilsson, tel 0485-882 91
Skicka e-post

Hemtjänsten Centrum
Borgholm centrum söder
Enhetschef: Birgitta Berglund, tel 0485-886 36
Skicka e-post

Borgholm centrum norr och nattpatrullen söder:
Enhetschef: Oskar Kardmo Drott. tel 0485-881 27
Skicka e-post