Utskriftsdatum: 20 October 2021

Kommunen som arbetsgivare

20 april 2020

Välkommen till oss i Borgholms kommun på Öland! Vi är en aktiv och engagerad arbetsgivare, som ser möjligheter hos våra medarbetare och strävar efter att alla ska utvecklas och utmanas i sitt jobb och karriär.

Som anställd i Borgholms kommun får du vissa förmåner. En del förmåner, som till exempel semesterdagar, med mera, är reglerade i kollektivavtalet. Utöver det tillkommer en del förmåner som friskvårdsbidrag, gym, en aktiv personalförening, försäkringar och konstklubben.

På Öland finns närheten till hav och natur, ett rikt kulturutbud och all samhällsservice du behöver.

Utsidan och insidan

På vårt intranät ”insidan” finns information för alla kommunens anställda, nyheter, rutiner och länkar till våra olika system. Du kan nå insidan om du arbetar hemifrån eller via din mobil genom att logga in, via sidan ”utsidan”. Väljer du e-legitimation loggar du in med ditt privata bank-ID. Väljer du engångslösenord skickas en kod till din mobiltelefon. Det funkar endast om din chef har lagt in ditt mobilnummer i InDoc.

På sidan utsidan finns också  länkar till övriga system du kan behöva nå hemifrån eller via mobilen, som löneportalen och e-posten.

Du kan också nå insidan om du arbetar hemifrån via VPN-tunnel, då fungerar det ju som när du är på arbetet.

Personalföreningen Trikumo

Alla anställda är automatiskt medlemmar i Personalföreningen Trikumo.  Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion. Personalföreningen anordnar såväl hälsovecka som personalfest och mycket annat. En stor del av aktiviteterna är subventionerade för medlemmarna.

Friskvårdsbidrag

Som anställd i Borgholms kommun har du möjlighet till ett individuellt friskvårdsbidrag på 1600 kronor/år. Vi följer Skatteverkets fastställda riktlinjer för utbetalning av friskvårdsbidraget. Detta kan omfatta gymkort, yoga, stresshantering, zumba, vattengympa, massage mm

Trivselbidrag

Alla medarbetare i Borgholms kommun har möjlighet till ett årligt bidrag för att göra en gemensam aktivitet i arbetsgruppen. För närvarande är detta 350 kronor per person.

Försäkringar

Som medarbetare i Borgholms kommun är du försäkrad genom:

  • AGS-KL – Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting
  • TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner och landsting
  • TGL–KL Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och landsting

Samverkansavtal – FAS 05

I Borgholms kommun har vi ett lokalt samverkansavtal som har som mål att kontinuerligt utveckla individen, arbetsplatsen och våra verksamheter. Avtalet bygger på olika samverkansnivåer för att skapa så stor möjlighet till inflytande för alla medarbetare som möjligt.

Hoppa till innehåll