Utskriftsdatum: 01 October 2020

Kommunen som arbetsgivare

Välkommen till oss i Borgholms kommun på Öland! Vi är en aktiv och engagerad arbetsgivare, som ser möjligheter hos våra medarbetare och strävar efter att alla ska utvecklas och utmanas i sitt jobb och karriär.

Som anställd i Borgholms kommun får du vissa förmåner. En del förmåner, som till exempel semesterdagar, med mera, är reglerade i kollektivavtalet. Utöver det tillkommer en del förmåner som friskvårdsbidrag, gym, en aktiv personalförening, försäkringar och konstklubben.

På Öland finns närheten till hav och natur, ett rikt kulturutbud och all samhällsservice du behöver.

Friskvårdsbidrag

Som anställd i Borgholms kommun har du möjlighet till ett individuellt friskvårdsbidrag på 800 kronor/år. Vi följer Skatteverkets fastställda riktlinjer för utbetalning av friskvårdsbidraget. Detta kan omfatta gymkort, yoga, stresshantering, zumba, vattengympa, massage mm

Trivselbidrag

Alla medarbetare i Borgholms kommun har möjlighet till ett årligt bidrag för att göra en gemensam aktivitet i arbetsgruppen. För närvarande är detta 350 kronor per person.

Försäkringar

Som medarbetare i Borgholms kommun är du försäkrad genom:

  • AGS-KL – Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting
  • TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner och landsting
  • TGL–KL Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och landsting

Samverkansavtal – FAS 05

I Borgholms kommun har vi ett lokalt samverkansavtal som har som mål att kontinuerligt utveckla individen, arbetsplatsen och våra verksamheter. Avtalet bygger på olika samverkansnivåer för att skapa så stor möjlighet till inflytande för alla medarbetare som möjligt.

Personalföreningen Trikumo

Alla anställda är automatiskt medlemmar i Personalföreningen Trikumo.  Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion. Personalföreningen anordnar såväl hälsovecka som personalfest och mycket annat. En stor del av aktiviteterna är subventionerade för medlemmarna.