Kontakta oss

Eget dricksvatten

Att anlägga och sköta om en dricksvattenbrunn

Har du egen brunn är du själv ansvarig för dricksvattnet. Både kvaliteten och tillgången på vatten kan förändras med tiden. Analysera vattnet genom provtagning om du lägger märke till att vattnet har blivit annorlunda, exempelvis om det börjar lukta eller mörkna i färgen.

Det är viktigt att tänka på att vattnets kvalitet kan variera mellan årstider och förbrukning. Livsmedelsverket rekommenderar att fastighetsägare med enskild brunn regelbundet analyserar vattnet. Rekommendationen är minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Om du har haft problem med brunnsvattnet är det rekommenderat att testa oftare. Små barn är särskilt känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, koppar och nitrit. Därför är det extra viktigt att brunnsvattnet testas om små barn finns i hushållet.

Läs Livsmedelsverkets råd om vad du bör tänka på när du anlägger en ny brunn samt hur du ska sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet,  se under Mer information längre ner på sidan.

Analys av vatten från enskild brunn

Analysen är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete samtidigt som vi, via kopior av analysrapporten, får en aktuell bild av grundvattenkvaliteten i kommunen.

Du kan beställa analys från ett laboratorium. Borgholms kommun har avtal med laboratoriet Eurofins och erbjuder via dem analys av enskilt brunnsvatten till ett reducerat pris för dig som äger en fastighet med enskild brunn i kommunen.

Du kan antingen beställa en analys som omfattar mikro och kemisk (lilla paketet), eller en som även omfattar metaller och radon (stora paketet).

Du som är folkbokförd i kommunen och väntar barn eller har barn under 18 månader får ett så kallat barnprov finansierat av kommunen. Barnprovet innefattar det lilla paketet. Vid beställning av barnprov får kommunen fakturan automatiskt. Du kan behöva att visa upp ett havandeskapsintyg vid beställning.

Tänk på att ta vattenprovet så sent som möjligt innan du lämnar in det. Efter inlämningstid budas proverna till laboratoriet och det ska helst inte gå mer än 12 timmar från provtagning till att proverna når dit. Håll gärna vattenprovet nedkylt.

Du kan lämna in provet till

  1. Servicecenter i Stadshuset i Borgholm, Östra Kyrkogatan 10, tisdagar före klockan 14.
  2. Jetpak, Propellervägen 9 Kalmar, måndag-fredag före klockan 16.

Resultat och åtgärder

Resultatet får du i en rapport från laboratoriet. Borgholms kommun får en kopia av rapporten.

Är vattnet bedömt som tjänligt med anmärkning eller otjänligt är du som brunnsägare/fastighetsägare ansvarig för att åtgärda problemet. Läs om privata brunnar under Mer information.

Skip to content