Kontakta oss

Brandfarlig och explosiv vara

Alla som hanterar större mängder brandfarlig vara måste söka tillstånd. Det gör du i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Här hittar du information om när tillstånd behövs och vad en ansökan ska innehålla.

Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av brandfarlig vara som hanteras och om varan hanteras yrkesmässigt eller privat. Numera är även hantering av brandfarliga varor på byggarbetsplatser och vid evenemang tillståndspliktiga, även om vissa frimängder tillåts. Om detta kan du läsa mer hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB:

Syftet med ett tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen sker på ett för samhället säkert sätt och enligt de krav som lagstiftningen ställer. Det är Räddningstjänsten Öland som tar emot ansökan och ger tillstånd.

För att kunna bedöma en ansökan korrekt måste det inlämnade underlaget vara tillräckligt. Prata därför gärna med räddningstjänsten innan en ansökan lämnas in. Om anläggningen är ny är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.

En tillståndsansökan med en tydlig beskrivning av hanteringen i verksamheten, ritningar och vissa fall riskutredning med tillkommande klassningsplaner underlättar och snabbar upp handläggningsprocessen. Sökanden ska både fylla i uppgifter direkt på blanketten och bifoga ett antal handlingar till ansökan.

Räddningstjänsten Sydost ger tillstånd och godkänner föreståndare för annan hantering som förvärv, förvaring, handel och överföring inom Sverige. Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarlig och explosiva varor hittar du hos räddningstjänsten.

Skip to content