Kontakta oss

Serveringstillstånd

Publicerat 10 december 2013

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholhaltig dryck måste du ha ett serveringstillstånd. Du gör din ansökan hos kommunen -tjänst eller via post. Sökande kan vara ett bolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket eller en enskild person. Kommunen tar ut en avgift för din ansökan.

Vad finns för grundkrav för att få serveringstillstånd?

 • Du som ansöker måste fyllt 20 år.
 • Personlig lämplighet. Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren.
 • Ekonomisk lämplighet. Du måste vara och ha varit ekonomisk skötsam de senaste åren.
 • Kunskap i alkohollagen. Du måste genomgå ett kunskapsprov i alkohollagstiftningen.
 • Serveringsstället ska ha en giltig livsmedelsregistrering hos kommunen.
 • Tillredd mat ska serveras i ett varierat utbud.
 • Serveringen får inte medföra sociala-, nykterhets-, eller ordningsproblem.
 • Lokalen ska ha tillräckligt med sittplatser.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

Ansökan om serveringstillstånd

Ansökan görs som en e-tjänst, du hittar länken längre ner på sidan.

När behövs inte serveringstillstånd

Du behöver inte serveringstillstånd om serveringen sker av dig som privatperson, exempelvis vid ett bröllop eller ett 50-årsfirande. För att serveringen ska kunna ske utan tillstånd måste samtliga av punkterna nedan vara uppfyllda.

Serveringen ska:

 • avse ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 • ske utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 • äga rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol. Exempelvis, har ni abonnerat en restaurang som har ett stadigvarande serveringstillstånd, får man inte ta med egen alkoholhaltig dryck.
Hoppa till innehåll