• Företagare

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholhaltig dryck måste du ha ett serveringstillstånd. Du gör din ansökan via kommunens via e-tjänst, som du hittar längre ner på sidan. Sökande kan vara ett bolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket eller en enskild person. Kommunen tar ut en avgift för din ansökan.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

 • Du som ansöker måste fyllt 20 år.
 • Personlig lämplighet. Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren.
 • Ekonomisk lämplighet. Du måste vara och ha varit ekonomisk skötsam de senaste åren.
 • Kunskap i alkohollagen. Du måste genomgå ett kunskapsprov i alkohollagstiftningen.
 • Serveringsstället ska ha en giltig livsmedelsregistrering hos kommunen.
 • Tillredd mat ska serveras i ett varierat utbud.
 • Serveringen får inte medföra sociala-, nykterhets-, eller ordningsproblem.
 • Lokalen ska ha tillräckligt med sittplatser.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

Ansökan om serveringstillstånd

Ansökan görs i e-tjänsten som du hittar länken till längre ner på sidan.

När behövs inte serveringstillstånd?

Du behöver inte serveringstillstånd om serveringen sker av dig som privatperson, exempelvis vid ett bröllop eller ett 50-årsfirande, om följande gäller vid serveringen:

 • det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än eventuell kostnad för inköp av dryckerna
 • det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol. Exempelvis, har ni abonnerat en restaurang som har ett stadigvarande serveringstillstånd, får du inte servera egen alkoholhaltig dryck.

Taxor och avgifter 2024

Servering till allmänheten: permanenta serveringstillstånd

Tillstånd Avgift
Ny ansökan, serveringstillstånd enligt 8 kap 2, 4, 7 §§ 10 513 kr
Utökat tillstånd, sortiment (dryckesslag) 1 217 kr
Utökat/ändrat tillstånd, serveringsyta (lokal) 3 873 kr
Utökat tillstånd, serveringstid efter normaltid (kl. 01:00) 4 427 kr
Utökat tillstånd, serveringstid inom normaltiden 1 217 kr
Ändrat tillstånd – Byte av delägare /styrelse med 50 % eller fler 10 513 kr
Ändrat tillstånd – Byte av delägare/styrelse mindre än 50 % 5 312 kr
Serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme per sökande 4 095 kr
Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) max en vecka 2 324 kr
Ansökan om godkännande av lokal för catering, första anmälningstillfället 1 217 kr
Ansökan om godkännande av samma lokal för catering vid följande anmälningstillfällen 553 kr
Pausservering 4 648 kr
Provsmakningstillstånd för tillverkare/partihandlare 8 853 kr

Servering till allmänheten: tillfälliga serveringstillstånd

Tillstånd Avgift
Tillfälligt tillstånd, högst tre dagar (grundavgift) 4 869 kr
Tillfälligt tillstånd fyra till sex dagar 6 861 kr
Tillfälligt serveringstillstånd 7 dagar upp till 10v 8 853 kr
Upprepade ansökningar under samma år och samma lokal per tillfälle. Efter att grundavgiften erlagts en gång och max 5 ggr/år 2 324 kr
Provsmakning för partihandlare (8 kap 6 § 2p AL), 1 dag 4 205 kr
Provsmakning för partihandlare (8 kap 6 § 2p AL), 2 dagar eller fler (max 10 dagar/år) 7 304 kr
Tillfälligt serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme (per tillståndshavare) upp till tre dagar 3 541 kr
Tillfälligt gemensamt serveringsutrymme (per tillståndshavare, max 10 veckor) 4 980 kr

Servering till slutna sällskap: permanenta serveringstillstånd

Tillstånd Avgift
Nyansökan 10 513 kr
Utökat tillstånd sortiment (dryckesslag) 1 217 kr
Utökat tillstånd serveringsyta (lokal) 3 873 kr
Utökat tillstånd serveringstid efter normaltid (kl. 01:00) 4 427 kr

Servering till slutna sällskap: tillfälliga tillstånd

Tillstånd Avgift
Slutna sällskap per tillfälle (ej fler än 10 årligen) 553 kr

Avgifter för årlig tillsyn

Fast avgift, årlig tillsyn Avgift
Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringsställe med normaltid (inkl. trafikservering båt) 1 881 kr
Tillägg efter normaltid (öppet senare än kl. 01:00) 1 881 kr
För sent inlämnande av restaurangrapport/påminnelseavgift 1 217 kr

 

Rörlig avgift (baserat på omsättning kronor), årlig tillsyn Avgift
0 – 100 000 2 213 kr
100 001 – 250 000 3 541 kr
250 001 – 500 000 5 755 kr
500 001 – 1 000 000 7 193 kr
1 0001 – 2 000 000 9 517 kr
2 000 001 – 3 000 000 11 730 kr
3 000 001 – 4 000 000 13 944 kr
4 000 001 – 6 000 000 16 157 kr
6 000 001 – 8 000 000 18 370 kr
Över 8 000 001 20 584 kr