Utskriftsdatum: 28 January 2022

Buller

10 december 2013

Buller är en form av oönskat ljud som både kan störa och orsaka skador för kroppen.

Störande buller i bostaden kan till exempel komma ifrån

  • Trafik – vägar, järnvägar och flyg
  • Ventilation i huset eller fläktar på grannhus
  • Närliggande industrier eller andra verksamheter
  • Diskotek eller konsertlokaler där hög musik spelas
  • Byggarbetsplatser
  • Ljud från grannlägenhet eller tvättstuga i huset

Vägtrafik

Störs du av buller från en kommunal väg eller gata kan det finnas möjlighet för dig att få bidrag för bullerdämpande åtgärder vid din bostad. Det är bara fastighetsägare som kan ansöka om bidrag. Du som hyr din bostad bör därför vända dig till din fastighetsägare i första hand. Om trafikbullret vid din bostad kommer från en statlig väg (motorväg, motortrafikled eller landsväg), kontakta i första hand Trafikverket, se länk till höger. Om du inte blir nöjd med svaret från Trafikverket är du välkommen att kontakta miljöenheten på kommunledningsförvaltningen.

Hög musik

Hög musik kan vara skadligt för öronen. Den som arrangerar diskoteket eller konserten har ansvar för att ljudnivån inte är skadlig. Om du upplever att ljudet är för högt, tala gärna om det för någon ansvarig direkt på plats. Du kan också kontakta miljöenheten  i efterhand.

Andra typer av bullerstörningar

Om du störs av buller kan du ta kontakt med miljöenheten. Om det är grannar eller installationer som stör, försök prata med grannen eller med din hyresvärd direkt först. Om du tar kontakt med miljöenheten är det bra om du kan berätta bland annat var bullret kommer ifrån, hur länge störningen har pågått och var och när du störs.

Riktlinjer Borgholms kommun

1 juni – 31 augusti

Musik får spelas utomhus fram till kl. 00.00 och musik inomhus fram till 03.00 söndag – torsdag.

Fredag och lördag samt dag före helgdag får musik utomhus spelas till och med kl. 00.00 och inomhus till kl. 03.00.

1 september – 31 maj

Musik utomhus får spelas till kl. 22.00 och inomhus fram till kl. 03.00 söndag – torsdag.

Fredag och lördag samt dag före helgdag får musik utomhus spelas till och med kl. 23.00 och inomhus fram till kl. 03.00.

Undantag

Bakgrundsmusik kan tillåtas även efter tidsbegränsningarna på utomhusservering, om inte ljudet överskrider en normal samtalsnivå.

Vid större evenemang i kommunen som infaller på vardagar kan samma riktlinjer gälla som för helgdag och dag före helgdag.

Anmäla buller eller ljudstörning

Du kan göra en anmälan via vår e-tjänst, se här nedanför.

Hoppa till innehåll