Utskriftsdatum: 25 February 2020

Buller

Buller är en form av oönskat ljud som både kan störa och orsaka skador för kroppen.

Störande buller i bostaden kan till exempel komma ifrån:

 • Trafik – vägar, järnvägar och flyg
 • Ventilation i huset eller fläktar på grannhus
 • Närliggande industrier eller andra verksamheter
 • Diskotek eller konsertlokaler där hög musik spelas
 • Byggarbetsplatser
 • Ljud från grannlägenhet eller tvättstuga i huset

Vägtrafik

Störs du av buller från en kommunal väg eller gata kan det finnas möjlighet för dig att få bidrag för bullerdämpande åtgärder vid din bostad. Det är bara fastighetsägare som kan ansöka om bidrag. Du som hyr din bostad bör därför vända dig till din fastighetsägare i första hand. Om trafikbullret vid din bostad kommer från en statlig väg (motorväg, motortrafikled eller landsväg), kontakta i första hand Trafikverket, se länk till höger. Om du inte blir nöjd med svaret från Trafikverket är du välkommen att kontakta miljöenheten på kommunledningsförvaltningen.

Hög musik

Hög musik kan vara skadligt för öronen. Den som arrangerar diskoteket eller konserten har ansvar för att ljudnivån inte är skadlig. Om du upplever att ljudet är för högt, tala gärna om det för någon ansvarig direkt på plats. Du kan också kontakta miljöenheten  i efterhand.

Andra typer av bullerstörningar

Om du störs av buller kan du ta kontakt med miljöenheten. Om det är grannar eller installationer som stör, försök prata med grannen eller med din hyresvärd direkt först. Om du tar kontakt med miljöenheten är det bra om du kan berätta bland annat var bullret kommer ifrån, hur länge störningen har pågått och var och när du störs.

Riktlinjer Borgholms kommun

1 juni – 31 augusti
Musik får spelas utomhus fram till kl. 22.00 och musik inomhus fram till 03.00 söndag – torsdag.

Fredag och lördag samt dag före helgdag får musik utomhus spelas till och med kl. 00.00 och inomhus till kl. 03.00.

1 september – 31 maj
Musik utomhus får spelas till kl. 22.00 och inomhus fram till kl. 03.00 söndag – torsdag.

Fredag och lördag samt dag före helgdag får musik utomhus spelas till och med kl. 23.00 och inomhus fram till kl. 03.00.

Bakgrundsmusik kan tillåtas även efter tidsbegränsningarna på utomhusservering, om inte ljudet överskrider en normal samtalsnivå.

Vid större evenemang i kommunen som infaller på vardagar kan samma riktlinjer gälla som för helgdag och dag före helgdag.

Större evenemang sommaren 2019 då musik får spelas utomhus till och med kl. 00.00:

 • Midsommarfirande: Fredag, den 21 juni, och lördag, den 22 juni, räknas som helgdag och torsdag, den 20 juni, som dag före helgdag.
 • Öland Mat- och Musikfestival: Torsdag,  fredag och lördag, den 27, 28 och 29 juni, räknas som helgdag och onsdag, den 26 juni, som dag före helgdag.
 • Hoffmaestro på Strand hotell: Fredag, den 5 juli, räknas som helgdag och torsdag, den 4 juli, räknas som dag före helgdag.
 • Sommarkväll på torget: Onsdag, den 10 juli, räknas som helgdag och tisdag, den 9 juli, räknas som dag före helgdag.
 • Weeping Willows på Borgholms slott: Torsdag, den 11 juli, räknas som helgdag.
 • Laleh på Borgholms slott: 13 juli, räknas som helgdag.
 • Victoriadagen, 14 juli, räknas som helgdag.
 • Sommarkväll på torget: Onsdag, den 17 juli, räknas som helgdag och tisdag, den 16 juli, räknas som dag före helgdag.
 • Markoolio på Strand hotell: Fredag, den 19 juli, räknas som helgdag och torsdag, den 18 juli, räknas som dag före helgdag.
 • Ulf Lundell på Borgholms slott, Borgholmsdagarna och Sommarkväll på torget:  Onsdag, den 24 juli, räknas som helgdag och tisdag, den 23 juli, räknas som dag före helgdag.
 • Hov1 på Borgholms slott och Borgholmsdagarna: Torsdag, den 25 juli, räknas som helgdag.
 • Victor Leksell på Strand hotell: 26 juli, räknas som helgdag.
 • Sven-Ingvars på Borgholms slott: Tisdag, den 30 juli, räknas som helgdag och måndag, den 29 juli, räknas som dag före helgdag.
 • Sommarkväll på torget: Onsdag, den 31 juli, räknas som helgdag.
 • Borgholm brinner på Borgholms slott och De vet du på Strand hotell: Torsdag, den 1 augusti, räknas som dag före helgdag och fredag, den 2 augusti, räknas som helgdag.
 • Sommarkväll på torget: Onsdag, den 7 augusti, räknas som helgdag och tisdag, den 6 augusti, räknas som dag före helgdag.

Läs mer under Mer information.