Utskriftsdatum: 08 July 2020

Lantbruk

Öland är ett utpräglat odlingslandskap och i Borgholms kommun är lantbruk en av de viktigaste näringarna. I dagens lantbruk uppstår både positiva och negativa effekter för omgivningen. Den som söker sig till denna levande miljö för att bosätta sig permanent eller på sin fritid behöver vara medveten om dessa effekter och se dem som givna förutsättningar. Miljö- och byggnadsnämnden kontrollerar miljöpåverkan från lantbruksverksamheter och ser till att miljöbalkens bestämmelser efterföljs på de drygt 300 lantbruk och hästgårdar som finns i kommunen.