Utskriftsdatum: 16 January 2019

Starta en ny livsmedelsverksamhet

När du startar en ny livsmedelsverksamhet finns det en hel del saker att tänka på såsom registrering av verksamheten, utformningen av lokalen, rutiner som behöver tänkas igenom, ibland krävs bygglov etc.

Du måste registrera din livsmedelsverksamhet hos kommunen senast två veckor innan du avser starta din verksamhet. Läs mer om detta på sidan Registering/godkännande.

Innan du startar behöver du se till att lokalerna är lämpliga för din verksamhet. Läs om olika råd för lokalen i dokumentet Livsmedelslokaler. I dokumentet Checklista för att starta livsmedelsverksamhet finns även rekommendationer för vilka olika utrymmen, inredning och utrustning som kan behövas. Du finner dessa dokument nedan under Mer information.

Det är också viktigt att du har tänkt igenom rutinerna i din verksamhet innan du startar. Läs mer om detta på sidan Egenkontroll. I broschyren Öppna café, se nedan, som är framtagen av Livsmedelsverket, finns också generell information som är användbar även för flera typer av verksamheter.

Du kan också behöva komma i kontakt med andra delar av kommunen eller andra myndigheter innan du startar din verksamhet. Ibland krävs det bygglov för att göra förändringar; en fettavskiljare kan behöva installeras, kanske vill du ha serveringstillstånd eller kunna sälja tobak, ha en uteservering eller spela musik i din verksamhet etc. I Företagsguiden som Borgholms kommun har tagit fram finns en vägledning till olika förvaltningar och myndigheter som ni kan behöva komma i kontakt med innan ni startar er verksamhet.

Läs mer på livsmedelsverkets hemsida Företag, starta eller avveckla.

Ska du sälja små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument kan du läsa mer i Livsmedelsverkets informationsblad Försäljning av små mängder.

Informationsbladet Du ansvarar för dina kosttillskott riktar sig till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott.

Ska du importera/föra in livsmedel kan du läsa mer i Livsmedelsverkets informationsbladet Importera färdigförpackade livsmedel.

Ovan nämnda informationsblad hittar du nedan, under Mer information.