Kontakta oss

Resultat livsmedelskontroller

Inspektörerna på Borgholms kommuns miljöenhet kontrollerar regelbundet hur livsmedelsföretag i kommunen uppfyller kraven i gällande livsmedelslagstiftning. Det kallas offentlig livsmedelskontroll. Kontrollerna genomför man på serveringar, butiker, tillverkare liksom i i kommunala kök i skolor samt i omsorgen.

Syftet med kontrollerna är att du som konsument ska få säkra livsmedel. Det innebär att maten ska vara märkt på rätt sätt och att du inte riskerar att bli sjuk av den. Du ska inte heller bli lurad av felaktig marknadsföring eller märkning.

De anläggningar som har blivit kontrollerade redovisar vi under Mer information.

Kontrollstatistik

Resultat 2019 2020 2021 2022 2023
Totalt antal kontroller 453 322 321 315 281
Antal planerade kontroller 325 248 268 250 215
Antal uppföljande kontroller 131 73 48 64 57
Totalt antal kontroller med avvikelse 180 142 98 94 83
Uppföljande kontroller med avvikelse 50 33 8 14 11
Andel uppföljande kontroller med avvikelse 38 % 45 % 8 % 22% 19%
Antal föreläggande 2 1 0 1 0
Antal förbud 2 0 0 0 1
Antal inkomna misstänkta matförgiftningar 9 12 11 6 10
Totalt antal klagomål 21 23 24 15 27

Hur har verksamheten klarat kontrollen?

I listan visar vi verksamhetens namn, kontrollens diarienummer, datum för utförande samt resultatet av kontrollen. Mer information om de lagstiftningsområden som vi kontrollerar hittar du på livsmedelsverkets webbplats, se länk under Mer information.

Förändrade förhållanden

Tänk på att det är resultatet från de senaste kontrollerna. Resultaten visas så länge verksamheten har samma ägare och syns inte om man byter ägare eller om verksamheten upphör.

Kontrollen är riskbaserad

Det betyder att verksamheter som hanterar känsliga livsmedel eller har stor produktion oftare får kontroll än små verksamheter med mindre riskfylld hantering.

Företaget får en rapport efter kontrollen

Efter kontrollen får verksamheten en rapport. I den framkommer vilka lagstiftningsområden vi har gått igenom och om vi noterat avvikelser. Har vi noterat avvikelser  gör vi en uppföljande kontroll, antingen genom ett nytt besök på plats eller om verksamhetsutövaren skickar in en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit. Det beror på vilken typ av avvikelse det handlar om.

Skip to content