Utskriftsdatum: 23 October 2021

Resultat livsmedelskontroller

07 januari 2020

Viktig information om kontrollresultaten som publiceras här. Miljöenheten kommer att byta ut datasystem och det blir därmed ett glapp i rapporteringen. När det nya systemet är installerat och klart kan rapporteringen återupptas. Den sista rapporteringen i det gamla systemet sker vecka 46.

Inspektörerna på Borgholms kommuns miljöenhet kontrollerar regelbundet hur livsmedelsföretag i kommunen uppfyller kraven i gällande livsmedelslagstiftning. Det kallas offentlig livsmedelskontroll. Kontrollerna genomförs på serveringar, butiker, tillverkare samt i kommunala kök i skolor och i omsorgen.

Syftet med kontrollerna är att du som konsument ska få säkra livsmedel. Det innebär att maten ska vara märkt på rätt sätt och att du inte riskerar att bli sjuk av den. Du ska inte heller bli lurad av felaktig marknadsföring eller märkning.

De anläggningar som har blivit kontrollerade redovisas under Mer information. Resultaten uppdateras varje fredag.

Kontrollstatistik

2019 2020
Totalt antal kontroller 453 322
Antal planerade kontroller 323 248
Antal uppföljande kontroller 131 73
Totalt antal kontroller med avvikelse 180 142
Uppföljande kontroller med avvikelse 50 33
Andel uppföljande kontroller med avvikelse 38% 45%
Antal föreläggande 2 1
Antal förbud 2 0
Antal inkomna misstänkta matförgiftningar 9 12
Totalt antal klagomål 21 23

Hur har verksamheten klarat kontrollen?

I listan visas verksamhetens namn, kontrollens diarienummer, vilket datum den utfördes samt resultatet av kontrollen. Mer information om de lagstiftningsområden som vi kontrollerar hittar du på livsmedelsverkets webbplats, se länk under Mer information.

Förhållandena kan ha ändrats

Tänk på att det är resultatet från de senaste kontrollerna som visas. Resultaten visas så länge verksamheten har samma ägare och raderas vid ägarbyte eller om verksamheten upphör.

Kontrollen är riskbaserad

Det betyder att verksamheter som hanterar känsliga livsmedel eller har stor produktion kontrolleras oftare än små verksamheter med mindre riskfylld hantering.

Företaget får en rapport efter kontrollen

Efter kontrollen skickas en rapport till verksamheten. I den framkommer vilka lagstiftningsområden vi har gått igenom och om vi noterat avvikelser. Har vi noterat avvikelser så gör vi en uppföljande kontroll, antingen genom ett nytt besök på plats eller om verksamhetsutövaren skickar in en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits. Det beror på vilken typ av avvikelse som noterats.

Hoppa till innehåll