Kontakta oss

Gästboenden

Publicerat 20 februari 2018

Till tillfälliga boenden räknas bland annat hotell, vandrarhem, pensionat och campingar. Det vill säga lokaler där allmänheten erbjuds att bo tillfälligt. Eftersom genomströmningen av människor kan vara stor, man bor på en relativt liten yta och det är många som delar hygienutrymmen är det viktigt med god hygien i denna typ av verksamhet.

Anmälningsskyldighet och tillsyn?

Att starta ett tillfälligt boende är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken, men vi har en e-tjänst om du vill anmäla din verksamhet till oss. Den hittar du längst ner under Mer information. Det finns krav på till exempel lokalens lämplighet för verksamheten i miljöbalken och dess förordningar och allmänna råd. Den tillsyn som Miljö- och byggnadsnämnden utövar syftar till att se till att reglerna efterlevs.

Observera att även om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt miljöbalken så kan du behöva kontakta andra myndigheter/avdelningar innan du startar. Exempel på detta är:

  • Plan- och byggenheten på Miljö- och byggnadsnämnden
  • Räddningstjänst
  • Polismyndigheten (tillstånd behövs beroende på verksamhetens omfattning)

Egenkontroll

Trots att verksamheten inte är anmälningspliktig enligt miljöbalken är verksamheten skyldig att skaffa sig kunskap om verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön. Som verksamhetsutövare ska du på systematiskt sätt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte för att undvika hälsoproblem för de boende och skador på miljön, så kallad egenkontroll.

För att minimera riskerna är det viktigt att det finns kända rutiner för kontroller och åtgärder och att dessa ska följas av dem som jobbar i verksamheten. Bra rutiner beskriver vanligtvis vad som ska göras, vem som ska göra det, hur arbetet ska utföras och hur allt detta ska dokumenteras. Det ska finnas rutiner, helst skriftliga, för hur man kontrollerar verksamheten regelbundet, upptäcker problem eller avvikelser, ser till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid, och kontrollerar att åtgärderna fungerar.

Skip to content