Kontakta oss

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat erfordras återkommande ventilationskontroller. Undantagna är en- och tvåbostadshus där det enbart krävs en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk.

Besiktningsintervall

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Funktionskontroll

Fastighetsägare har skyldighet att låta genomföra funktionskontrollen. Om ägare till byggnad som ska kontrolleras inte följer reglerna om funktionskontroll, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av bestämmelserna i 11 kap plan- och bygglagen (PBL) bland annat förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Besiktningen ska göras av en godkänd besiktningsman. Efter utförd funktionskontroll lämnar besiktningsmannen protokoll till Miljö- och byggnadsnämnden.

Skip to content