Kontakta oss

Fotvård

Fotvård (medicinsk fotvård som är stickande/skärande) är en anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Du kan läsa mer om vad detta innebär under Anmälningsplikt i menyn till vänster.

Utöver de allmänna kraven och råden för yrkesmässig hygienisk behandling, se nedan under Mer information, gäller normalt följande för medicinsk fotvård:

Lokal och utrustning

 • Väggar, golv, tak och inredning bör vara lätta att rengöra. Det är extra viktigt att behandlingsplatsen går lätt att göra ren efter varje kund.
 • Det ska finnas plats att skilja på steril och icke steril utrustning.
 • Du bör använda ett särskilt utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument. Se till att det finns en diskbänk för rengöring av utrustning.
 • Förse lokalen med särskild utslagsvask för fotkarsvatten samt möjlighet till påfyllning av rent vatten.
 • Det ska finnas tvättställ med flytande tvål, pappershandukar och handdesinfektion. Tvättstället ska normalt finnas i behandlingsrummet.
 • Använd i första hand sterilt engångsmaterial. Använd sterila skalpellblad.
 • Fotfilar, tänger, borrar och andra instrument som används flera gånger ska steriliseras efter varje patient.
 • Slipmaskiner bör ha punktsug eller annat för att samla upp damm och sliprester.
 • Om flera olika behandlingar pågår i lokalen ska de med större infektionsrisk skiljas av från de övriga.

Hygien

 • Tvätta händerna noga före och efter varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar. Använd handdesinfektionsmedel efter handtvätt.
 • Använd skyddshandskar av engångstyp. Du bör även använda munskydd för att minska risken för att själv få till exempel svamp. Skyddsglasögon skyddar mot damm och sliprester.
 • Du bör använda engångsinsatsskydd till fotkaret. Annars ska du rengöra och desinficera karet efter varje patient.
 • Rengör kundstolen (eller motsvarande) varje dag samt vid behov mellan kunderna. Desinficera vid behov.
 • Använd särskilda arbetskläder som du inte använder privat.
 • Behandla bara om du själv är frisk.

Sterilisering

 • Arbetsverktyg som används flera gånger ska efter varje kund först rengöras med varmt vatten, sedan desinficeras och slutligen eventuellt steriliseras.
 • Instrument och utrustning som ska steriliseras kan du skicka till en särskild sterilcentral.
 • Om du steriliserar själv ska du regelbundet kontrollera att sterilisatorn fungerar som den ska. Skicka sporprov för analys minst två gånger per år. Smittskyddsinstitutet eller mikrobiologiskt laboratorium kan ge dig mer information.

Avfall

 • Förvara kasserade skalpellblad avskilt i en punkteringssäker behållare av plast eller plåt. Märk behållaren tydligt med innehållet, till exempel ”stickande”, ”skärande”.
Skip to content