Kontakta oss

Registrering av livsmedelsverksamhet

Livsmedelsföretag ska registreras eller godkännas innan det får starta.

Hur går registreringen till?

En registrering ska göras och skickas in till miljö- och byggnadsnämnden. Verksamheten får sedan starta tidigast två veckor efter att anmälan kommit in, om inget annat har meddelats. I anmälan ska ni ange uppgifter om företaget, verksamhetslokalen och vad för typ av verksamhet ni har tänkt bedriva. Använd vår E-tjänst för detta, du hittar den längst ner på sidan.

När anmälan om registrering inkommit till miljö- och byggnadsnämnden registreras verksamheten och ett registreringsbevis skickas till den e-postadress som har angivits. Om du har en mobil verksamhet och är aktiv i andra kommuner kan du bli tvungen att visa upp detta dokument för kontrollmyndigheten i de andra kommunerna.

Vad händer om jag startar en livsmedelsverksamhet utan att registrera den?

Att påbörja en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan medför en så kallad sanktionsavgift. Sanktionsavgiften tas ut även om överträdelsen inte är avsiktlig. Om du övertar en befintlig verksamhet eller ombildar ditt företag (till exempel går från enskild firma till aktiebolag) måste du registrera även detta hos miljö- och byggnadsnämnden. Görs inte det tas en sanktionsavgift ut.

Sanktionsavgiftens storlek

För livsmedelsföretagare beror beloppet på verksamhetens årsomsättning. Som lägst är den dock 5000 kronor och som högst 75 000 kronor. Om staten, kommuner eller en region inte anmäler sin livsmedelsverksamhet innan denna påbörjas, är dock sanktionsavgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.

Avregistrering

Miljö- och byggnadsnämnden måste få vetskap om förändringar, som avslutad verksamhet/ägarbyte – i annat fall finns det risk att debitering av görs trots att verksamheten inte är aktiv eller har förändrats. Använd vår E-tjänst för detta, du hittar den längst ner på sidan.

Vilka ska registreras och vilka ska godkännas?

Registrering

Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller till exempel restauranger, caféer, catering, butiker, skolkök och personalmatsalar. Det gäller även verksamheter som bara är mellanhand och distribuerar vidare utan att påverka livsmedlets förpackning, märkning, säkerhet eller sammansättning. Exempel på sådana verksamheter är distributionscentraler och grossister. Även dricksvattenanläggningar kan behöva registreras, läs mer om detta på sidan Dricksvatten.

Om du är företagare och producerar livsmedel i primärproduktion ska du registrera din anläggning hos Länsstyrelsen, se länk nedan under Mer information.

Godkännande av livsmedelsanläggning

Ett godkännande krävs om man ska tillverka produkter av animaliskt ursprung som sedan ska levereras till en annan livsmedelsanläggning. Det är Livsmedelsverket som godkänner denna typ av anläggning. Det bestäms av förordning (EG) nr 853/2004.

Undantag från registrering/godkännande

I vissa fall räknas inte din verksamhet som ett livsmedelsföretag och då krävs ingen registrering. Några exempel kan vara att servera kaffe från automat i vänthallen på bilverkstaden, laga kroppkakor för att sälja på den årliga marknaden, eller sälja hembakta kanelbullar vid fotbollslagets hemmamatcher. Det är värt att notera att livsmedelslagen ändå omfattar denna hantering, även om ingen registrering krävs. Är du osäker på om din verksamhet ska registreras eller inte, kontakta miljö- och byggnadsnämnden.

Skip to content