Kontakta oss

Akupunktur

Publicerat 20 februari 2018

Akupunktur är en anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  Du hittar länken till miljöfarlig verksamhet under Mer information längre ner på sidan.

Utöver de allmänna kraven och råden för yrkesmässig hygienisk behandling, som du också hittar under Mer information, gäller följande:

Lokal och utrustning

 • Väggar, golv, tak och inredning bör vara lätta att rengöra. Det är extra viktigt att behandlingsplatsen går lätt att göra ren efter varje kund.
 • Använd i första hand sterila engångsnålar. Om du inte använder engångsnålar ska du rengöra, desinficera och sterilisera nålarna.
 • Det ska finnas plats att skilja på steril och icke steril utrustning.
 • Det ska finnas tvättställ med flytande tvål, pappershanddukar och handdesinfektion. Tvättstället ska normalt finnas i behandlingsrummet.
 • Om flera olika behandlingar pågår i lokalen ska du skilja av dem med större infektionsrisk.

Hygien

 • Tvätta händerna noga före och efter varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar. Använd handdesinfektionsmedel efter handtvätt.
 • Använd skyddshandskar av engångstyp.
 • Använd rena britsunderlägg. Rengör behandlingsbrits eller dylikt efter varje kund och desinficera vid behov.
 • Använd särskilda arbetskläder som du inte använder privat.
 • Behandla bara om du själv är frisk.

Sterilisering

 • Nålarna du använder måste vara sterila. Du kan antingen använda nålar av engångstyp, skicka nålar till en särskild sterilcentral eller sterilisera själv. Om du steriliserar själv ska du regelbundet kontrollera att sterilisatorn fungerar som den ska.
 • Skicka sporprov för analys några gånger per år. Smittskyddsinstitutet eller mikrobiologiskt laboratorium kan ge dig mer information.

Avfall

 • Förvara kasserade nålar avskilt i en punkteringssäker behållare av plast eller plåt. Behållaren ska vara tydligt märkt med innehållet, till exempel ”stickande”, ”skärande”.
Skip to content