Kontakta oss

Att starta och driva företag

Borgholms kommun har flest företagsamma personer i regionen. Det är någonting som vi är stolta över!

Kommunens dominerande branscher är besöksnäring, jordbruk och livsmedelsproduktion. Företag inom handel, bygg och service är viktiga komplement till basnäringarna.

I kommunen finns en näringslivsutvecklare som hjälper dig som är företagare, entreprenör eller kreatör och vill etablera dig här. Handläggarna inom miljö, livsmedel och bygg bistår dig med information och hanterar dina ansökningar för de tillstånd du behöver för att bedriva verksamheten samt utövar tillsyn. Målet är att ge dig bästa möjliga service och förutsättningar för att du ska lyckas, utvecklas och trivas hos oss.

I kommunen finns  även ett näringslivsråd, med representanter från de olika näringarna och kommunledningen. De arbetar utifrån en av kommunfullmäktige antagen näringslivsstrategi med det uttalade målet att bidra till en positiv utveckling och tillväxt på norra Öland.

Har du som företagare tankar och idéer kring kommunens arbete, satsningar inför framtiden, eller prioriterade åtgärder, kontakta oss gärna!

Under året pågår en satsning där kommunledningen och tillväxtenheten besöker 200 företag i kommunen. Syftet är att skapa möjligheter till en bra dialog och och goda  kontakter mellan kommun och näringsliv, vilket underlättar det fortsatta arbetet med att utveckla vår kommun, tillsammans.

Servicecenter

Servicecenter är den enkla vägen in till kommunens service. De flesta frågor får du svar på direkt, i annat fall får du en kontakt med rätt handläggare.

Via servicecenter når du även handläggare som arbetar med tillstånd; till exempel alkoholtillstånd, automatspel eller tobaksförsäljning.

Skip to content