Kontakta oss

Djur och lantbruk

Publicerat 16 juni 2020

Öland är ett utpräglat odlingslandskap och i Borgholms kommun är lantbruk en av de viktigaste näringarna.

Borgholms kommun är den kotätaste i hela landet. Det är den enda kommun i Sverige som har fler kor än bofasta människor. En anledning är, förutom historia och tradition, de speciella förutsättningarna, med långa vårar och somrar. Ölands magra mark lämpar sig inte lika väl för att odla spannmål men fungerar utmärkt för bete och vall. Betesdjuren bidrar till att bevara det öppna och ljusa landskapet, som är så karaktäristiskt för Öland.

Dagens lantbruk är ofta moderna med stora anläggningar och många djur i sina besättningar. Miljö- och byggnadsnämnden kontrollerar miljöpåverkan från lantbruksverksamheter och ser till att Miljöbalkens bestämmelser efterföljs på de drygt 300 lantbruk och hästgårdar som finns i kommunen.

Skip to content