Jobba inom vård och omsorg

Vill du jobba inom vård och omsorg?

Välkommen till ett omväxlande jobb med kunniga och engagerade kollegor där du är med och gör skillnad!  Vi söker medarbetare inom hemtjänst, på vård-och omsorgsboenden för äldre samt inom OFN, omsorgen om funktionsnedsatta. Beroende på var du jobbar ger du stöd till omsorgstagare, antingen i dennes hem, på vård-och omsorgsboende, servicebostad eller gruppbostad.

Du får delta i utbildningar så att du kan göra ditt jobb på ett tryggt och säkert sätt, bland annat ingår brandskydd och säkra lyft. Du måste inte ha körkort, för vissa tjänster går det bra med cykel.

Vikarie eller tillsvidareanställd

Vi söker kontinuerligt vikarier och tillsvidareanställda inom vård och omsorg. Du kan börja med kort varsel, så tveka inte att höra av dig! På fritiden kan du njuta av allt Öland har att erbjuda, året runt!

Våra arbetsplatser

Här kan du läsa beskrivningar av de olika tjänsterna och arbetsplatserna inom socialförvaltningen.

Boendestöd, OFN

Välkommen till oss på boendestöd. Boendestöd vänder sig till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning/sjukdom. Syftet med insatsen är att stärka individens möjligheter att leva ett självständigt liv genom ett individuellt utformat stöd i vardagen och är en insats som beviljas enligt Socialtjänstlagen. Boendestöd utgör en enhet inom Omsorgen om funktionsnedsatta, OFN

Hemsjukvård

Välkommen till oss i hemsjukvården! Vi arbetar med nära vård i hemmet och på särskilt boende. Vi utför avancerad sjukvård, både självständigt och i nära samverkan med hälsocentralen, undersköterskor och områdesindelade team. Verksamheten ingår i den unika Borgholmsmodellen, där du blir en del av den fortsatta utvecklingen.

Hemtjänst

Välkommen till oss i hemtjänsten Vi tar hand om äldre i deras hemmiljö, där vi är med och gör skillnad i människors liv. Här får du jobba i team med kunniga och engagerade kollegor.

Rehab

Välkommen till oss på rehab! Vi arbetar med nära vård i hemmet. Vi jobbar för att våra omsorgstagare med vårt stöd ska kunna vara självständiga och trygga. Vi bidrar med utvecklande aktiviteter och träning.

Särskilt boende

Välkommen till oss på särskilt boende! Vi arbetar i små team med omsorgstagare och i nära samarbete med deras anhöriga. Vi vill skapa en trygg och meningsfull vardag, med utvecklande aktiviteter och stimulans.

OFN, Omsorgen om funktionsnedsatta

Välkommen till oss på OFN! Vi arbetar för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som finns i våra verksamheter enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi arbetar med fokus på omsorgstagarens förutsättningar och behov. Det är ett viktigt, självständigt och mycket givande arbete, där vi finns med vid såväl vid vardag som fest. Våra verksamheter består av grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, korttidsboende, daglig verksamhet, avlösarservice i hemmet och ledsagning.

Individ- och familjeomsorgen

Välkommen till oss på individ- och familjeomsorgen! Vi arbetar med både förebyggande och främjande verksamhet likväl som individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Här får du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor göra skillnad i människors liv. IFO är uppdelat i tre enheter; Barn och familj, Vuxenenheten och Stöd- och insatsenheten.

AME, arbetsmarknadsenheten och integration

Välkommen till oss på AME! Vi hjälper människor som står lite längre från arbetslivet att komma tillbaka till arbete eller studier. Vi erbjuder olika arbetsuppgifter i bland annat verkstad, butik och utomhusskötsel. Med fokus på gemenskap och trivsel skapar vi goda vanor och rutiner för våra deltagare.

Administration och service

Välkommen till oss på socialkontoret! Vi arbetar med ledning och styrning av verksamheterna inom socialförvaltningen samt stöd till våra medborgare. Här jobbar vi med bland annat myndighetsutövning och avgiftshandläggning, med fokus på service, tillgänglighet och professionalism.