Kunskapsprovet – serveringstillstånd

För att få serveringstillstånd måste de personer som har stort inflytande i verksamheten ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Du som ansöker om ett serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.

Om provet

Provet har mellan 28- 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att få godkänt måste du ha minst 75% godkända svar inom varje område som ingår i provet. Det är inte tillåtet att använda hjälpmedel. Tiden för provet är högst 90min.

Kunskapsprovet har tagits fram av Folkhälsomyndigheten. Frågorna består av fyra områden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning

Så går provet till

Kunskapsprovet görs vid en dator i kommunens lokaler på Ölands Utbildningscenter. För att anmäla dig till provet kontaktar oss, du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Avgiften för kunskapsprovet ska vara betald innan provet skrivs. Du betalar in avgiften på bankgironummer 650-5044. Vid provtillfället ska du kunna uppvisa ett godkänt ID.

Avgift 2024

Kunskapsprov, kostnad per provtillfälle
Stadigvarande till allmänheten och slutet sällskap 2 213 kronor
Tillfälligt till allmänheten 2 213 kronor
Tillfälligt till slutet sällskap 553