Utskriftsdatum: 23 October 2021

Tobak

14 mars 2019

För att få sälja tobak- och tobaksprodukter måste du ansöka om tillstånd hos kommunens miljöenhet.

Tobakslagstiftningen ställer tydliga krav på dig som söker tillstånd. Tobakshandlaren ska uppvisa personlig lämplighet och ekonomisk skötsamhet. För att bedöma lämpligheten skickar miljöenheten ut remisser för yttranden till polismyndigheten och i vissa fall till tullverket. Tobakshandlaren ska själv begära in uppgifter från skatteverket som skickas direkt till kommunen (färdig blankett får ni från miljöenheten). Remissvaren från andra myndigheter kan försvåra omständigheterna för verksamheten att få ett beviljat tillstånd. I dessa fall kan det till exempel bero på begångna brott.

Miljöenheten kommer ta ut en av avgift för påbörjad utredning om tobaksförsäljning. Det innebär att avgiften debiteras oavsett om den som söker får tillstånd eller inte.

Tänk på att

 • Det är du som näringsidkare som ska utbilda och informera din personal om reglerna för tobaksförsäljning.
 • Du eller någon i personalen får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
 • Du ska alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre än 25 år.
 • Tänk på att du eller någon i personalen inte får sälja tobak om ni misstänker att kunden kommer att lämna tobaken vidare till någon som är under 18 år – langning.
 • Skyltar eller dekaler för att informera om åldersgränsen måste vara uppsatta och du får inte ha någon marknadsföring på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.
 • Du får inte sälja lösa cigaretter eller omärkta eller felmärkta tobaksvaror.
 • Tänk på att du alltid ska kunna visa var ifrån du köpt in tobaken exempelvis med hjälp av följesedlar.

Kommunens tillsyn

Kommunens tobakshandläggare gör tillsynsbesök hos alla verksamheter som säljer tobak, för att se så tobakslagstiftningen efterlevs.

Vid tillsynsbesöket kommer vi bland annat att kontrollera:

 • Förvaring av tobak i lokalen samt lagerutrymmen.
 • Skyltning i butiken och märkning av tobaksprodukterna. På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och synbar skylt med information om 18-årsgräns. Marknadsföring och reklam får inte vara påträngande eller uppmuntrande.
 • Spårbarhet. Att produkterna är inköpta lagligt och är skattade för.
 • Åldersgräns. Kommunen kan genomföra kontrollköp av tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter med hjälp av en ung vuxen. Syftet är att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor, förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år.
 • Vad de anställda på försäljningsstället har fått för information om vad som gäller vid försäljning av tobaksvaror.

Avgifter 2021

Försäljning av tobak, e-cigaretter samt  påfyllningsbehållare
Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak 5 000 kronor
Byte av delägare/styrelse med 50 % eller fler 5 000 kronor
Byte av delägare/styrelse med mindre än 50 % 2 500 kronor

 

Tillsynsavgift
Försäljning av tobak 4 500 kronor
Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare 1 100 kronor

 

Hoppa till innehåll