Utskriftsdatum: 10 April 2020

Tobak

Tillståndsplikt införs 2019-07-01

Sverige får en ny tobakslagstiftning från och med 2019-07-01. Den nya lagen kommer innebära en del förändringar. Tidigare har försäljningsställen endast behövt anmäla till kommunen att man säljer tobak. I och med den nya tobakslagstiftningen ska alla försäljningsställen ansöka om tillstånd för att få sälja tobaksvaror.
I den nya tobakslagstiftningen ställs tydliga krav på dig som söker tillstånd. Tobakshandlaren ska uppvisa personlig lämplighet och ekonomisk skötsamhet. För att bedöma lämpligheten skickar miljöenheten ut remisser för yttranden till Polismyndigheten och skatteverket. I vissa fall skickas remisser även ut till Kronofogdemyndigheten och Tullverket. Remissvaren från andra myndigheter kan försvåra omständigheterna för verksamheten att få ett beviljat tillstånd. I dessa fall kan det till exempel bero på begångna brott. Vi kommer även göra en ekonomisk granskning.
Miljöenheten kommer ta ut en av avgift för påbörjad utredning om tobaksförsäljning. Det innebär att avgiften debiteras oavsett om den som söker får tillstånd eller inte.
Du som innan den 1 juli 2019 har anmält tobaksförsäljning behöver ansöka om tillstånd senast 1 november 2019. Alltså, alla försäljningsställen, nya som gamla måste söka tillstånd. Om du ska börja sälja tobaksvaror efter 1 juli måste du ansöka om tillstånd innan du börjar.
Kommunens hemsida kommer uppdateras med mer information gällande tillståndsansökan. Ansökningsblankett kommer också att finnas tillgänglig.
Du hittar blankett för anmälan samt mall för egenkontrollprogram under Blanketter i menyn till vänster.

Tänk på…

 • Det är du som näringsidkare som ska utbilda och informera din personal om reglerna för tobakförsäljning.
 • Du eller någon i personalen får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
 • Du ska alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre än 25 år.
 • Tänk på att du eller någon i personalen inte får sälja tobak om ni misstänker att kunden kommer att lämna tobaken vidare till någon som är under 18 år – langning.
 • Skyltar eller dekaler för att informera om åldersgränsen måste vara uppsatta och du får inte ha någon marknadsföring på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.
 • Du får inte sälja lösa cigaretter eller omärkta eller felmärkta tobaksvaror.
 • Tänk på att du alltid ska kunna visa var ifrån du köpt in tobaken exempelvis med hjälp av följesedlar.

Kommunens tillsyn

Kommunens tobakshandläggare gör tillsynsbesök hos alla verksamheter som säljer tobak, för att se så tobakslagstiftningen efterlevs.

Vid tillsynsbesöket kommer vi bland annat att kontrollera:

 • Förvaring av tobak i lokalen samt lagerutrymmen.
 • Skyltning i butiken och märkning av tobaksprodukterna. På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och synbar skylt med information om 18-årsgräns. Marknadsföring och reklam får inte vara påträngande eller uppmuntrande.
 • Spårbarhet. Att produkterna är inköpta lagligt och är skattade för.
 • Åldersgräns. Kommunen kan genomföra kontrollköp av tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter med hjälp av en ung vuxen. Syftet är att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor, förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år.
 • Vad de anställda på försäljningsstället har fått för information om vad som gäller vid försäljning av tobaksvaror.