Tobak och liknande produkter

För att få sälja tobak- och tobaksprodukter måste du ansöka om tillstånd hos kommunens miljöenhet.

Tobakslagstiftningen ställer tydliga krav på dig som söker tillstånd. Tobakshandlaren ska uppvisa personlig lämplighet och ekonomisk skötsamhet. För att bedöma lämpligheten skickar miljöenheten ut remisser för yttranden till polismyndigheten och i vissa fall till tullverket. Handlaren ska själv begära in uppgifter från skatteverket som skickas direkt till kommunen (färdig blankett får ni från miljöenheten). Remissvaren från andra myndigheter kan försvåra omständigheterna för verksamheten att få ett beviljat tillstånd. I dessa fall kan det till exempel bero på begångna brott.

Miljöenheten kommer ta ut en av avgift för påbörjad utredning om tobaksförsäljning. Det innebär att avgiften debiteras oavsett om den som söker får tillstånd eller inte.

Tänk på att

 • Det är du som näringsidkare som ska utbilda och informera din personal om reglerna för tobaksförsäljning.
 • Du eller någon i personalen får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
 • Du ska alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre än 25 år.
 • Tänk på att du eller någon i personalen inte får sälja tobak om ni misstänker att kunden kommer att lämna tobaken vidare till någon som är under 18 år – langning.
 • Skyltar eller dekaler för att informera om åldersgränsen måste vara uppsatta och du får inte ha någon marknadsföring på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.
 • Du får inte sälja lösa cigaretter eller omärkta eller felmärkta tobaksvaror.
 • Tänk på att du alltid ska kunna visa var ifrån du köpt in tobaken exempelvis med hjälp av följesedlar.

Ny lag om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den 21 juni 2022 beslutade regeringen att införa en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen som träder i kraft 1 augusti 2022. Lagen innebär bland annat att verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla detta till kommunen. Du ska lämna in anmälan innan lagen träder i kraft (alltså innan 1 augusti 2022). Tillsammans med anmälan ska företaget bifoga en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram för tobaksfria nikotinprodukter.

Definitioner i lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin.
Detaljhandel innebär försäljning till konsumenter.
Försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för detaljhandel.
Fysiskt försäljningsställe är en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel.

Du som vill bedriva försäljning av dessa produkter till konsumenter ska bland annat tänka på det här:

Försäljningen ska först anmälas till kommunen eller Folkhälsomyndigheten.
Åldersgränsen är 18 år för att få köpa produkterna.
På försäljningsstället ska det finnas ett klart och tydligt meddelande om 18-årsgränsen.
Bestämmelser om märkning av tobaksfria nikotinprodukter börjar gälla den 1 januari 2023. Produkter som har tillverkats eller funnits för handel före den 1 januari 2023 omfattas av övergångsbestämmelser
Polismyndigheten, Kommunen och Folkhälsomyndigheten får utföra tillsyn.
Kommunen får göra kontrollköp.
Den nya lagen reglerar inte e-cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. För dem gäller i stället lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Läs mer i broschyren från Folkhälsomyndigheten under mer information.

Kommunens tillsyn

Kommunens tobakshandläggare gör tillsynsbesök hos alla verksamheter som säljer tobak, för att se så tobakslagstiftningen efterlevs.

Vid tillsynsbesöket kommer vi bland annat att kontrollera:

 • Förvaring av tobak i lokalen samt lagerutrymmen.
 • Skyltning i butiken och märkning av tobaksprodukterna. På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och synbar skylt med information om 18-årsgräns. Marknadsföring och reklam får inte vara påträngande eller uppmuntrande.
 • Spårbarhet. Att produkterna är inköpta lagligt och är skattade för.
 • Åldersgräns. Kommunen kan genomföra kontrollköp av tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter med hjälp av en ung vuxen. Syftet är att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor, förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år.
 • Vad de anställda på försäljningsstället har fått för information om vad som gäller vid försäljning av tobaksvaror.

Avgifter för tillsyn av försäljning av tobaksprodukter

Avgifter 2024

Lyssna

Försäljning av tobak, e-cigaretter samt  påfyllningsbehållare
Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak 5 533 kronor
Byte av delägare/styrelse med 50 % eller fler 5 533 kronor
Byte av delägare/styrelse med mindre än 50 % 2 767 kronor

 

Tillsynsavgift
Försäljning av tobak 4 980 kronor
Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare 1 217 kronor