Kontakta oss

Hygienisk verksamhet

Här finns information om vad som gäller för olika hygieniska verksamheter till exempel akupunktur, massage, fotvård, hårvård m.m. Här finns information om allmänna krav och råd gällande lokaler och hygien. Du kan också läsa mer om olika krav som gäller specifika verksamheter.

Egenkontroll

Alla hygienlokaler måste ha en egenkontroll. Kortfattat innebär det att du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och förebygga dem. Du ska ha rutiner för hur du kontrollerar riskerna och för hur du åtgärdar dem. Är din verksamhet anmälningspliktig är det ett krav att egenkontrollen ska vara dokumenterad. Hur omfattande din egenkontroll behöver vara beror på hur stor verksamheten är, vilka risker som finns och så vidare. I informationsbladet Egenkontroll för yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta, se under Mer information, kan du som har en anmälningspliktig verksamhet läsa mer om egenkontroll. Informationsbladet innehåller också användbar information för dig som driver en hygienisk verksamhet utan anmälningsplikt.

Utformning av lokal

För att möjliggöra god hygien och för att minska risken för smittspridning ställs det vissa krav på hur en lokal ska utformas och inredas. Nedan finner du allmänna krav som ställs på alla hygieniska verksamheter. Du kan även läsa mer om lokalkrav i Socialstyrelsens allmänna råd om Yrkesmässig hygienisk verksamhet eller i deras handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet, se nedan. Det finns även branschorganisationer som har gett ut riktlinjer för sina respektive branscher, vilket du kan finna på nätet.

Allmänna krav

 • Lokalen ska ha en fungerande ventilation och luftkvaliteten ska vara god. Uteluftsflödet bör vara 7 liter per sekund för varje person som samtidigt beräknas vistas i lokalen. Begär ventilationsuppgifter av fastighetsägaren.
 • Golv, väggytor och platsen som du arbetar vid ska vara lätta att rengöra. Textila material som till exempel heltäckningsmatta är olämplig att ha i behandlingsutrymmet.
 • Temperaturen i lokalen bör vara 20–24 °C.
 • Handtvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar ska finnas i nära anslutning till behandlingsrummet. I behandlingsrum med skärande och stickande verksamhet ska handtvättstället normalt ligga i behandlingsrummet och handdesinfektion ska användas vid behov.
 • Det bör finnas särskilt utrymme och plats för rengöring av utrustning.
 • Utrymme/förråd ska finnas för förbrukningsartiklar, redskap, smutstvätt och liknande. Sterila och rena produkter ska förvaras torrt och dammfritt.
 • Det bör finnas ett förvaringsutrymme för arbetskläder och privata kläder.
 • Det bör finnas ett ventilerat städutrymme med utslagsvask samt tillgång till varmt och kallt vatten. Krokar för upphängning av till exempel moppar bör finnas.
 • Om lokalen är i din bostad ska behandlingsutrymmet inte vara ett genomgångsrum och bör vara avskilt från bostaden.
 • Utrymmet där kunder väntar ska vara avskilt från behandlingsutrymmet på något sätt.
 • Det bör finnas tillräckligt antal toaletter och dessa bör vara försedda med handtvättställ, flytande tvål och engångshanddukar. Om lokalen har fler än fyra behandlingsplatser bör den ha separat personaltoalett och kundtoalett.

Hygien

 • Tvätta händerna både före och efter varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar samt handdesinfektion eller motsvarande.
 • Använd skyddshandskar av engångstyp där det är möjligt.
 • Använd flytande tvål, pappershanddukar och handdesinfektion efter toalettbesök eller liknande.
 • Använd särskilda arbetskläder som du inte använder privat.
Skip to content