Torghandel

Torghandel är samlingsbegrepp för all handel som sker på offentlig plats. Du måste söka tillstånd för att bedriva försäljning.

Vi kan inte erbjuda plats för matvagn / foodtruck eftersom nödvändiga faciliteter som VA och avfallshantering saknas.

Torgplats

Önskar du säsongsplats på Torget i Borgholm ansöker du digitalt via vår e-tjänst eller genom att fylla i blanketten och skicka in den. Sista ansökningsdag inför säsongen är den sista mars.

En tillfällig dagplats kräver ingen ansökan utan tilldelas av torgfogde Per Hermansson på plats.

Torg- och marknadstaxa

Taxor och avgifter 2023

Dagavgift 3×3 meter
Gågatuperioden 435 kronor
Övrig tid 218 kronor
Årsavgift 3×3 m
Glasskiosk, food truck och liknande 9 530 kronor
Årsavgift tillkommande möver 9 m2 2 711 kronor
Veckoavgift, avser inte ideella föreningar
Lottkiosk 817 kronor
Torgstånd 0 kronor
Avgift för el- och VA-anslutningar
Elanslutning torgplats, per dag 85 kronor
Elanslutning marknadsplats, per dag 122 kronor
VA-anslutning torgplats 1629 kronor
El lottkiosk eller liknande, ej ideella föreningar. Avgift per tillfälle 600 kronor
Årsavgift el 4 553 kronor

Avgifterna erläggs i förskott. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för kostnaden för återställning. Nyttjaren ansvarar för samtliga nödvändiga tillstånd.