Kontakta oss

Hårvård/frisör

Utöver de allmänna kraven och råden för yrkesmässig hygienisk behandling, som du hittar under Mer information, gäller normalt följande för hårvård:

Lokal och utrustning

 • Väggar, golv, tak och inredning bör vara lätta att rengöra. Det är extra viktigt att själva arbetsplatsen är lätt att göra ren efter varje kund.
 • Det ska finnas handtvättställ med flytande tvål och pappershanddukar.
 • Det ska normalt finnas en separat diskbänk för rengöring och desinfektion av redskap.
 • För lokaler med flera kunder och anställda bör det vara mekanisk ventilation med ett uteluftsflöde om minst sju liter per sekund per person. Du bör komplettera allmänventilationen med punktsug och filter där ni hanterar kemiska ämnen som ibland kan avge kraftiga lukter.
 • Tänk på att komma överens med fastighetsägaren om hur luften ska ledas ut så att lokalens ventilation inte påverkar husets ventilation. Om luften leds ut genom yttervägg får det inte störa de boende eller ge luktstörningar utanför balkonger och liknande.
 • Om det pågår flera olika behandlingar samtidigt i lokalen ska du skilja av de moment med högst infektionsrisk.

Hygien

 • Tvätta händerna noga före och efter varje behandling med flytande tvål, pappershanddukar samt handdesinfektion.
 • Använd rena handdukar, kammar, borstar, spolar och annat till varje kund.
 • Se till att eventuellt smink, salvor eller liknande som du använder vid behandlingen inte blir förorenade. Använd engångsspatlar och kasta material som blir över.
 • Rengör arbetsplatsen mellan kunderna.
 • Använd särskilda arbetskläder som du inte använder privat.

Rengöring och desinfektion av redskap

 • Saxar, trimsaxar, kammar och liknande ska du rengöra efter varje kund.
 • Om du misstänker att det börjat blöda, om det kan finnas huvudlöss eller infekterade sår: desinficera redskapen extra noggrant med desinfektionsmedel som är verksamt mot både bakterier och virus eller koka i minst fem minuter under lock.
 • Vid rakning bör du använda engångsrakblad.
 • Rengör och desinfektera rakmaskinshuvud och rakmaskinsskär efter varje kund.
Skip to content