Kontakta oss
  • Röd brandbil
  • Röd brandbil

Systematiskt brandskyddsarbete

Publicerat 04 maj 2020

Enligt Lag om Skydd mot olyckor har fastighetsägare det fulla ansvaret för brandskyddet. Det gäller även den som har verksamhet i byggnad eller annan anläggning. Ansvaret innebär att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skadorna till följd av brand. Genom att systematiskt arbeta med brandskydd skapar man en medvetenhet och förståelse för risker i hela organisationen.

Räddningstjänst Öland utför tillsyn på det systematiska brandskyddsarbetet och kan då upptäcka vissa brister, men detta ger aldrig ett heltäckande skydd. Räddningstjänsten rycker givetvis ut om en olycka skulle inträffa, men kan inte hindra olyckor. Detta kan bara den egna verksamheten göra.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, innebär att man på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. SBA är till sin struktur och metodik jämförbar med till exempel arbetsmiljö- eller kvalitetsarbete och passar därför bra att integrera i verksamhetens dagliga rutiner.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete hos räddningstjänsten:

Skip to content