Kontakta oss

Olika typer av serveringstillstånd

Publicerat 14 mars 2019

Stadigvarande serveringstillstånd

Den som bedriver en restaurangrörelse eller liknande kan ansöka om stadigvarande serveringstillstånd. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod.

Tillfälligt serveringstillstånd

Det finns två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

  1. Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten, exempelvis en festival eller ett enstaka evenemang.
  2. Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. Ett slutet sällskap är en begränsad grupp av personer med någon form av gemensamt intresse i företag, förening eller sammanslutning där arrangörerna i förväg kan ange vilka som kommer att delta.

Catering

Ett cateringföretag som har verksamhet för slutna sällskap kan få ett stadigvarande serveringstillstånd. För cateringverksamhet gäller samma villkor om matutbud och kök som för restauranger. Varje serveringstillfälle ska anmälas och godkännas av kommunen.

Provsmakning

Behöver du tillstånd för provsmakning kan du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd som används vid enstaka tillfällen. För provsmakning gäller: 10 cl för öl, cider och vin. 2 cl för spritdryck. Den som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna. Vid provsmakning finns inget krav på matservering.

Kryddning av snaps

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Folköl

Ska du sälja eller servera folköl behöver du inte ansöka om tillstånd, men du måste  anmäla din verksamhet till miljöenheten innan du börjar med försäljningen.

Hoppa till innehåll