Kontakta oss

Avfall

Som företagare har du skyldigheter att ta hand om ditt avfall på ett miljöriktigt sätt. Avfallshanteringen regleras genom miljöbalkens bestämmelser.

Avfall är varje ”föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Avfall uppkommer i stort sett överallt där människor vistas och verksamheter bedrivs och man brukar dela in avfallet i följande grupper:

  • Hushållsavfall
  • Verksamhetsavfall
  • Producentansvarsavfall

Hushållsavfall är sådant avfall som kommer från enskilda hushåll, inklusive trädgårdsavfall och farligt avfall. Du kan läsa mer om de övriga grupperna på respektive sida.

Kommunen har ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall. För verksamhetsavfall kan företaget själv välja vem man lämnar avfallet till. Mottagaren / transportören måste dock vara godkänd för att hantera avfallet.

Kommunen är också ansvarig för återvinningscentralerna i Böda och Kalleguta.  För upplysningar om öppettider, vilket avfall som kan lämnas med mera, läs vidare hos Borgholms Energi.

Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger också inom renhållningsansvaret, liksom allt avfall som klassas som hushållsavfall. De olika ansvarsområdena är upphandlade och utförs av Borgholm Energi AB.

Lagstiftning

Miljöbalken reglerar bland annat vem som ansvarar för olika typer av avfall och hur hantering och transport sker.

Principen för avfallshanteringen ska följa den så kallade avfallstrappan. Det vill säga att i första hand ska uppkomst av avfall minimeras, därefter ska det återanvändas, materialåtervinnas, energiutvinnas och i sista hand deponeras.

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar över renhållning och avfallsfrågor. Förvaltningen handlägger bland annat frågor om nedskräpning, ändrat hämtningsintervall och uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

Skip to content