Utskriftsdatum: 10 April 2020

Avfall

Avfall är varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Avfall uppkommer i stort sett överallt där människor vistas och verksamheter bedrivs och man brukar dela in avfallet i följande grupper:

  • hushållsavfall
  • verksamhetsavfall
  • producentansvarsavfall

Hushållsavfall är sådant avfall som kommer från enskilda hushåll, inklusive trädgårdsavfall och farligt avfall. Du kan läsa mer om de övriga grupperna i under länkarna till vänster

Borgholms Kommun har ansvar för att samla in och ta hand om hushållsavfallet i kommunen på ett säkert och miljömässigt sätt. Kommunen är också ansvariga för återvinningscentralerna i Böda och Kalleguta. Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger också inom renhållningsansvaret liksom allt avfall som klassas som hushållsavfall. De olika ansvarsområdena är upphandlade och utförs av Borgholms Energi.

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar över renhållning och avfallsfrågor. Förvaltningen handlägger bland annat frågor om nedskräpning, ändrat hämtningsintervall och uppehåll i hämtning av hushållsavfall.