Kontakta oss

Tillstånd, regler och tillsyn

Publicerat 06 april 2016

Vi vill gärna göra det så enkelt som möjligt för dig som vill driva verksamhet, utveckla den eller starta något nytt. Beroende på vilken typ av verksamhet du driver eller vill starta kan du behöva söka tillstånd eller göra anmälningar till olika myndigheter.

Vi har här samlat information om vilka regler som gäller och om de tillstånd och anmälningar du kan behöva göra hos kommunen.

Egenkontroll

Det är viktigt att verksamhetsutövare har kunskap om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön, till exempel om man håller djur, brukar mark eller hanterar kemikalier. Den som bedriver en verksamhet ska utföra kontroll av verksamheten.

Alla verksamheter ska ha någon form av egenkontroll. För anmälningspliktiga så kallade C-verksamheter, och tillståndspliktiga B-verksamheter ställs krav på att egenkontrollen ska vara skriftlig och följa förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, där bland annat skriftlig ansvarsfördelning, kemikalieförteckning och rutiner för att kontrollera utrustning ingår. Du kan läsa vidare under Mer information.

Hoppa till innehåll