Kontakta oss

Tillstånd, regler och tillsyn

Vi vill gärna göra det så enkelt som möjligt för dig som vill driva verksamhet, utveckla den eller starta något nytt. Beroende på vilken typ av verksamhet du driver eller vill starta kan du behöva söka tillstånd eller göra anmälningar till olika myndigheter.

Här har vi samlat information om vilka regler som gäller och om de tillstånd och anmälningar du kan behöva göra hos kommunen.

Egenkontroll

Det är viktigt att verksamhetsutövare har kunskap om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Detta gäller om man exempelvis håller djur, brukar mark eller hanterar kemikalier. Den som bedriver en verksamhet ska utföra kontroll av verksamheten.

Alla verksamheter ska ha någon form av egenkontroll. För anmälningspliktiga så kallade C-verksamheter, och tillståndspliktiga B-verksamheter ställs krav på att egenkontrollen ska vara skriftlig. Den ska också följa förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Här ingår bland annat skriftlig ansvarsfördelning, kemikalieförteckning och rutiner för att kontrollera utrustning. Du kan läsa vidare under Mer information.

Skip to content