Kontakta oss

Rökfria miljöer

Publicerat 10 maj 2019

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt utan att få besvär av rök. Det tycker nästan alla är bra!

Rökförbudet omfattar

 • Offentliga lokaler.
 • Uteserveringar.
 • Vid entréer till offentliga lokaler.
 • Busshållplatser.
 • På inhägnade platser utomhus, huvudsakligen de avsedda för idrottsträning.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Ansvarig för rökförbudet

 • För uteserveringar är det den som driver verksamheten som är ansvarig för att man följer rökförbudet.
 • Gällande rökfria miljöer är det den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme innanför en entré som ansvarar för rökförbudet.
 • På inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och på lekplatser är ägaren av dessa ansvarig.

Förtydligande om skyltar

Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.
Om någon trots tillsägelser röker får man avvisa personen.
Den som är ansvarig har stora möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet.
Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.
Exempel på hur en rökförbudsskylt kan se ut kan ni hitta nedanför att ladda ner (ni kan om ni vill använda er av dessa upplysningar och sätta upp utanför er entré).

Produkter som omfattas av rökförbudet

 • Cigaretter, pipa och elektroniska cigaretter
 • Örtprodukter för rökning, vattenpipa och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Kommunens ansvar

Kommunen är tillsynsansvariga över rökfria miljöer och kan förelägga med eller utan vite, den som är ansvarig över att rökförbudet efterlevs om denne inte ser till att rökning inte förekommer.

I samband med att rökförbudet utökades i den nya tobakslagen 2019 placerade kommunen ut två nya askkoppar längs Storgatan i Borgholm; en på Torget och en i Societetsparkens nordöstra hörn.
Då Storgatan kantas av entréer som omfattas av det nya förbudet, hänvisas stadens besökare att röka där.

Skip to content