Försäljning av receptfria läkemedel

Om du vill du sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel till konsument, måste du anmäla detta till Läkemedelsverket.

Regler och bestämmelser

  • Innan du som företagare börjar sälja läkemedel, måste du skapa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga rutiner, checklistor med mera. Dessa ska på ett tydligt sätt beskriva hur du hanterar och säljer läkemedel i din butik.
  • Läkemedel får du endast köpa in från handlare som har giltiga partihandelstillstånd beviljade av läkemedelsverket.
  • Det är endast ett begränsat utbud som är tillåtet att sälja utanför apoteken. Därför är det viktigt att du kontrollerar att det du köper in är tillåtet att sälja.
  • Det är inte tillåtet att ta över läkemedelsparti från tidigare butiksägare, eftersom du då inte kan vara säker på läkemedlets kvalitet och innehåll.
  • Du måste löpande rapportera in din försäljning till e-Hälsomyndigheten som för statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige.
  • Receptfria läkemedel får du inte sälja eller lämna ut till en person som inte fyllt 18 år. Den som säljer läkemedlen ska förvissa sig om att mottagaren har åldern inne.

Tillsyn

Kommunen utför tillsyn av receptfria läkemedel. Kommunen tar också ut en årlig avgift för försäljning av receptfria läkemedel. Finns brister vid en inspektion rapporterar miljöenheten dessa till Läkemedelsverket, som då kan vidta ytterligare åtgärder.

Taxor och avgifter

Avgifter 2024

Typ av försäljning Avgift
Försäljning av receptfria läkemedel 1 660 kronor
Försäljning av e-cigaretter och receptfria läkemedel 2 213 kronor
Försäljning av folköl och receptfria läkemedel 2 213 kronor
Försäljning av e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel 2 435 kronor