Utskriftsdatum: 23 September 2018

Miljötillsyn på Lantbruk

Har du en lantbruksverksamhet? Då kan du få besök av våra miljöinspektörer. En del av kommunens verksamhet är att bedriva miljötillsyn. Det innebär att vi ser efter så att verksamheter följer miljölagstiftningen. Alla lantbruk inspekteras därför regelbundet, med ungefär 3-4 års intervall.

Det vi tittar på när vi gör våra tillsynsbesök är bland annat anläggningar för gödsellagring, att de är hela och fungerar som de ska och att kapaciteten räcker till, spridningsteknik och att gården har tillräckligt med mark att sprida gödseln på. Vi tittar också på kemikalier som växtskyddsmedel, köldmedier samt hanteringen av dieselolja och det avfall som produceras. Slutligen vill vi också se hur verksamheten själva kontrollerar sin verksamhet för att se till att de lever upp till de krav som miljölagstiftningen ställer.

För tillsynen tar förvaltningen oftast ut en avgift.