Kontakta oss

Nätverk och samarbeten

Det är viktigt för Borgholms kommun att ha en aktiv dialog med näringslivet.  Kommunen samverkar på flera olika sätt, bland annat genom näringslivsrådet. Näringslivsrådets huvudsakliga uppgift är att vara rådgivare till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som rör företagande, i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar. Rådet består av representanter från både näringsliv och kommun.

Kommunen bjuder även in till möjligheten att nätverka och att skapa dialog mellan näringsliv, bransch och kommunens tjänstemän och politiker genom bland annat frukostmöten och branschmöten. Välkommen du också!

Näringslivsrådet

Näringslivsrådets huvudsakliga uppgift är att vara rådgivare till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som rör företagande, i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar. Rådet består av representanter från både näringsliv och kommun.

Företagsbesök

Varje år genomför vår näringslivsutvecklare, ibland tillsammans med förtroendevald, ungefär 200 företagsbesök. Under besöken diskuterar vi entreprenörens vardag och skaffar oss kunskap om verksamheterna. Vi ventilerar även problem och utmaningar så att vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för entreprenörer i Borgholms kommun.

Näringslivssafari

Vid två tillfällen per år, höst och vår, genomför vi en näringslivssafari där tjänstemän och förtroendevalda tillsammans med relevanta representanter från olika intresseorganisationer besöker runt 25 företag. Under besöken diskuterar vi entreprenörens vardag och skaffar oss kunskap om verksamheterna, vi ventilerar även problem och utmaningar så att vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för entreprenörer i Borgholms kommun.

Frukostmöten

Det är ett tillfälle för företagare, politiker och offentlig förvaltning att träffas under mer lättsamma former för att nätverka och diskutera näringslivets utveckling och vad som krävs för en ökad tillväxt. Är du privatperson och tycker programmet är intressant är du givetvis också välkommen.

Börja dagen med att bli inspirerad! Anmäla dig via vår e-tjänst längre ner på sidan.

Branschmöten

Branschmöten anordnas några gånger per år. Det är alltid en viss bransch som står i fokus där möjlighet ges att diskutera olika frågeställningar, möjligheter och utveckling samt ställa frågor till representanter för de olika organisationerna och företagen och inte minst mingla och nätverka.

Skip to content