Utskriftsdatum: 15 November 2018

Allt du behöver veta för att feriearbeta i Borgholms kommun

Vem kan söka feriearbete?
2018: Du som söker ska vara född 2001, 2002 eller 2003 och folkbokförd i Borgholms kommun. En förutsättning är att du söker jobbet inom angiven tid och inte har ett annat sommarjobb.

Hur ansöker jag om feriearbete? Du gör din ansökan via kommunens hemsida www.borgholm.se/lediga-tjanster/

Feriearbete 2018
Ansökningstiden är mellan 3/3-15/4.

Kan jag skicka ansökan via post eller mail?
Nej, vi vill att alla söker via länken som finns på kommunens hemsida. Uppstår det några problem eller om du behöver hjälp, kontakta Agneta Östberg 0485-886 21 eller Heléne Johansson 0485-880 56.

Måste jag ha tidigare arbetslivserfarenheter?
Nej, det behövs inte.

Kan jag själv önska var jag vill arbeta?
Du bör kryssa i minst 2 val och vi försöker tillgodose dina önskemål när platserna fördelas. Går du omvårdnadsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet har du förtur till att arbeta inom dessa områden.

Jag ska resa bort några veckor i sommar, kan jag få önska period?
Det finns två perioder att välja på: 1:a perioden v.26-28 och 2:a perioden v.29-31. Önska den period som passar dig bäst. Vi kan inte garantera att du får just den perioden men försöker tillgodose ditt önskemål.

Jag har haft feriearbete tidigare i kommunen, kan jag söka igen?
Ja, det går bra om har rätt ålder. Du hamnar som reserv och i mån av plats kommer du att bli erbjuden arbete.

Behöver jag begära utdrag från belastningsregistret?
Det är obligatoriskt om du ska arbeta inom arbetsområdena barnomsorg, Himmelsberga och inom Slottsverksamheten. Arbetsgivaren är skyldig att kontrollerar om du är lämplig att arbeta med barn och unga.

Hur skaffar jag utdrag ur belastningsregistret?
Du beställer själv ett registerutdrag hos polismyndigheten. Om du ska arbeta med barn, se till att beställa registerutdraget i god tid. Det tar minst två veckor innan du får registerutdraget hemskickat.

ERBJUDANDE OM FERIEARBETE

När får jag veta om jag fått arbete?
Erbjudande om feriearbete skickas ut via mail. Alla får inte besked samma datum så håll koll på din mail. Vi mailar till den mailadressen som du använde när du skickade in ansökan. Senast den 2/5 ska du ha fått besked om plats. Är du reserv får du besked senast 8/6. Du måste tacka ja till platsen inom angivet datum som står i mailet annars går platsen till annan sökande.

Jag kan inte ta det feriearbete jag erbjudits, vad gör jag?
Om du av någon anledning inte kan ta det feriearbete du erbjudits, ska du meddela det så snart som möjligt till Agneta Östberg eller Heléne Johansson på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) via mail agneta.ostberg@borgholm.se helene.johansson2@borgholm.se

Jag kan inte arbeta erbjuden tid. Kan jag byta?
Du kan tyvärr inte byta arbetsveckor, bara tacka nej om du inte kan arbeta den perioden du har erbjudits feriearbete.

LÖN

Vad får jag i lön?
Alla får 75 kronor i timmen, oavsett ålder.

Hur betalas lönen ut?
Kommunens personalavdelning hanterar inga kontonummer. Lönen betalas ut via utbetalningsavi eller till ditt personkonto på Swedbank/Ölandsbank, om du har ett sådant. Du måste själv meddela kontonumret till Swedbank/Ölandsbank. Har du konto på annan bank än Swedbank/Ölandsbank måste du kontakta din bank och be om att bli SUS-ansluten. Följ länken och gör anmälan till Swedbanks kontoregister

Obs! Är du under 18 år måste dina föräldrar kontakta banken för anmälan av bankkontonumret till Swedbanks kontoregister.

När betalas lönen ut?
Lönen betalas ut i efterskott den 27: varje månad. Exempel: Arbetad tid som rapporteras in i juni betalas ut 27:e juli, arbetad tid i juli betalas ut 27:e augusti och så vidare.

Måste jag betala skatt?
Om du kommer att tjäna mindre än 19 247 kronor under 2018 behöver du inte betala någon skatt under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året.

För att vi inte ska dra någon skatt på din lön vill vi att du fyller i Skatteverkets blankett (SKV 434): Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämnar in den i Stadshusets servicecenter, Östra kyrkogatan 10 Borgholm eller lämnar den i samband med att ditt anställningsavtal skrivs.

Vem kontaktar jag om jag får fel lön?
Kontakta personalavdelningen via kommunens servicecenter tel. 0485-880 00.

UNDER FERIEARBETES GÅNG

Vilka arbetsuppgifter har jag?
Du får information om dina arbetsuppgifter av din handledare på din arbetsplats.

Hur lång arbetsdag har jag?
4 timmar per dag.

Har jag någon lunch?
Eftersom arbetstiden är 4 timmar behöver du inte ta någon lunch. Vill du ta lunch så är den utanför arbetstiden och är obetald.

Hur rapporterar jag in min arbetade tid?
Dina arbetade timmar rapporterar du själv in via Löne- och ekonomiportalen på kommunens intranät: intinfo.borgholm.se. Länken till Löne- och ekonomiportalen finns under rutan System till vänster. Log in – användarnamn och lösenord – finns på ditt anställningsavtal. Manual hur du går till väga får du tillsammans med dit anställningsavtal.

Jag har tappat bort min manual hur jag rapporterar in min tid?
Manualen finns under länkar när du har loggat in i löne-och ekonomiportalen.

Hur gör jag om jag blir sjuk?
Meddela alltid arbetsplatsen innan arbetsdagen börjar. Frånvaron rapportera du själv in i löne-och ekonomiportolen, se avsnitt Rapportera frånvaro i manualen.

Vad händer om jag missköter mitt arbete?
Ett feriearbete är en riktig anställning, där arbetsplatsen förväntar sig att du gör dina arbetsuppgifter på samma villkor som andra medarbetare. Om du missköter ditt arbete kommer vi att kontakta dig för att veta vad det beror på. Om det inte sker någon förändring efter det avslutas din anställning och du får endast lön för de dagar du varit på arbetet.