Kontakta oss

Egenkontroll livsmedel

Alla som har en livsmedelsverksamhet ska ha rutiner för att garantera god livsmedelssäkerhet i företaget, så kallad egenkontroll. Egenkontroll innebär rutiner, eventuell dokumentation och journaler nödvändiga för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

Egenkontrollen är grunden till att verksamheten vet att de producerar säkra livsmedel. Det är livsmedelsföretagets ansvar att ta fram fungerande rutiner för sin verksamhet. Exakt hur egenkontrollen ska utformas finns inte reglerat i lagen. Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror på vilket typ av verksamhet du bedriver.

Vid ett kontrollbesök ska verksamhetsutövaren och personal kunna redogöra för rutinerna. Inspektörerna bedömer om rutinerna är tillräckliga för att nå målet säkra livsmedel.

Rutiner innebär i korthet en beskrivning av vad som ska kontrolleras och hur ofta det ska ske. Rutinen ska vara enkelt formulerad för att personalen lätt ska förstå innebörden. Rutinen ska också tala om vilka eventuella gränsvärden som gäller och vilka åtgärder som ska vidtas om ett gränsvärde överskrids, till exempel hur kall en kyl måste vara och hur man ska agera om temperaturen är för hög.

Inom många livsmedelsområden har det tagits fram branschriktlinjer som fungerar som ett stöd för verksamheterna. Många av branschriktlinjerna finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida, se länk nedan under Mer information.

 

Skip to content