Kontakta oss

Hudvård och nagelskulptering

Utöver de allmänna kraven och råden för yrkesmässig hygienisk behandling, se nedan under Mer information, gäller normalt följande för hudvård och nagelskulptering:

Lokal och utrustning

 • Väggar, golv, tak och inredning bör vara lätta att rengöra. Det är extra viktigt att behandlingsplatsen går lätt att göra ren.
 • Det ska finnas handtvättställ med flytande tvål och pappershanddukar.
 • Det bör normalt finnas en separat diskbänk för rengöring och desinfektion av redskap.
 • Använd helst engångsverktyg. Penslar och annat som inte är engångs rengör och desinficerar man mellan varje kund. Vid rakning bör du använda engångsrakblad.
 • Du bör komplettera allmänventilationen med punktsug och eventuellt filter. Detta är lämpligt exempelvis vid behandlingsbordet där det blir slipdamm och kraftiga lukter .
 • Tänk på att komma överens med fastighetsägaren så att lokalens ventilation inte påverkar husets övriga ventilation. Om luften leds ut genom yttervägg får det inte störa de boendes friskluft eller ge luktstörningar utanför balkonger och liknande.
 • Om det pågår flera olika behandlingar samtidigt i lokalen är det bra att skilja av de med större infektionsrisk.

Hygien

 • Tvätta händerna både före och efter varje kund. Använd flytande tvål och pappershanddukar. Använd handdesinfektion.
 • Använd rena handdukar och verktyg till varje kund.
 • Rengör arbetsplatsen mellan kunderna.
 • Se till att inte förorena smink, salvor och liknande. Kasta material som blir över.
 • Använd särskilda arbetskläder som du inte använder privat.

Rengöring och desinfektion av redskap

 • Rengör dina verktyg efter varje kund. Om du misstänker att det börjat blöda ska du desinficeras redskapen extra noggrant med desinfektionsmedel som är verksamt mot både bakterier och virus eller koka i minst fem minuter under lock.
Skip to content